tisdag 5 februari 2013

2. Försvaret, DN och särintressen

Är försvaret ett särintresse? Absolut INTE! Försvaret är ett nationellt intresse. Vad sa egentligen Fredrik Reinfeldt? Med hänvisning till tre argument anser att han inte påstod att försvaret var ett särintresse: 1. Jag vet att Fredrik genuint anser att försvaret är ett viktigt nationellt intresse. 2. Jag var förvisso inte på plats under presskonferensen ifråga, men baserat på vad jag hört från personer vars omdöme jag litar på sa han inte så. 3. Ingen tidning eller annat nyhetsmedium har citerat honom explicit sägandes detta och Svenska medier är inte är kända för att låta sanningen stå i vägen för en bra story. Vad sa han då? Baserat på faktiska nyhetscitat sa han att nya satsningar på försvaret måste vägas mot andra intressen. Jag tolkar det som att {satsningar utöver den försvarsförmåga som försvarsberedningen anser att Sverige bör ha måste betraktas som politiska prioriteringar som alla andra}. Kan man därav dra slutsatsen att försvaret är ett särintresse? Verkligen inte! Den som är av annan uppfattning får väldigt gärna göra en argumentationsanalys av citaten och motbevisa mig och jag ska byta åsikt per omgående. Jag står därför fast vid att DN lade orden i munnen på Fredrik Reinfeldt. Som sagt, jag var inte där, men det är inte första gången DN journalister gör detta. Förra året fick de ett hyllningstal som Fredrik höll till hyresrätten att framstå som ett angrepp mot samma upplåtelseform.

Gällande kritiken av ÖB vill jag tillägga att det inte är något ovanligt med generaldirektörer som argumenterar starkt för att deras egna myndigheter har för lite resurser eller befogenheter. Jag har träffat åtskilliga generaldirektörer i mina dagar och nästan alla delar just detdraget. Detts är inte konstigt utan ligger snarare i sakens natur. Jag har inte följt just ÖB mer än andra GD:ar, men har ingen anledning till att misstänka att han är annorlunda. Snarare pekar många av hans uttalanden på att han är en typisk GD i detta avseende. Skulle Svenska politiker blint lyssna till varje myndighetschef som säger att hens myndighet har för lite pengar skulle Svenska statsfinanser snabbt reduceras till grekiska nivåer av ansvarstagande.

Däremot anser jag bestämt att det finns särintressen som argumenterar och lobbar för mer resurser till försvaret som inte är motiverade ur ett allmänintresse. De märks tydligt i denna debatt. De människor som ursinnigt indignerat mailat mig och krävt ursäkter, min avgång och det ena med det tredje tycks dela ett par drag: de har ofta ett förflutet inom försvaret, är försvarsfantaster och i 99 fall av 100 av det manliga könet. Varför är kön överhuvudtaget relevant i sammanhanget? Oavsett om det är arv eller miljö, gener och testosteron eller patriarkala samhällsstrukturer (jag tror personligen att det ligger mycket i slutsatserna som dras av modern biologisk forskning där arvets betydelse framhävs), så är det ett faktum att män i väsentligt högre utsträckning har åsikter som handlar om att begränsa invandringen, satsa mer pengar på polis och försvar, hårdare straff osv. Detta medan kvinnor oftare vill satsa på välfärden, tror på vård och rehabilitering, är mer öppna för olikheter o.s.v. Jag säger inte att någon av ovan nämnda åsikter är rätt eller fel, utan vill bara göra poängen här att jag tror man bör reflektera över i vilken utsträckning man låter instinkter och intuition (må den vara biologisk eller kulturell) få ett överhand när man formar sina åsikter. För mig är det tydligt att det i detta sammanhang finns en hel del killar som jobbar, har jobbat i försvaret eller som är allmänna försvarsfantaster som inte är objektiva i sin inställning till försvarspolitiken. Graden av aggressivitet och tillmälena man drabbas av säger en hel del om att åsikterna i första hand inte är intellektuellt underbyggda.

3 kommentarer:

Magnus Redin sa...

Var är Fredriks dementi eller förtydligande?

Magnus Redin sa...

Det här är viktiga saker och tro mig, jag har försökt mitt bästa för att analysera det intellektuellt, känslorna motiverar mig men om inte huvudet är med blir resultatet svagt.

Även dårar uppmärksammar att något är fel men snälla, skilj främlingsfientliga osv från de som är beredda att försöka riskera allt för att rädda vårt samhälle och vår frihet om saker går riktigt illa. Jag gör det både för vänner, politiska fiender, kloka människor och dårar. Jag har inte nått lika långt som de som åker på utlandsmissioner men det är ändå något.

Det är svårt att analysera sig själv men jag bjuder på ett försök för att ge ett exempel på en "försvarsfantast": http://www.sinar.nu/?p=139

Om du läser min bloggpostning kanske du förstår lite av min desperation och varför din blogpostning upprörde så enormt mycket. Mitt parti har varit det bästa på att stå upp för personliga friheter och gemensamt försvar, vi är inte längre bäst och inget seriöst parti har tagit över båda frågorna. Röstandelstaktiskt är det mycket möjligt att jag tillhör en försumbar restpost men det betyder inte att de problem som jag förstår upphör att existera.

Klart Skepp sa...

@Magnus Redin

Ditt inlägg på din blogg
http://www.sinar.nu/?p=139

Är fantastiskt bra. Balanserat och värdigt. Tips Fredrik - lägg fem minuter på att läsa inlägget.