tisdag 9 juni 2015

Nej, flyktingar ska inte bo i garage

Jag föreslår inte att flyktingar ska bo i garage. Att få fler att hyra ut delar av sitt boende är något alla partier är överens om. Ett regelverk för att enkelt kunna hyra ut till asylsökande skulle avlasta bostadsmarknaden och spara kostnader i asylmottagandet. 

Alla partier i riksdagen (inklusive SD) är överens om följande:
  • Att Sverige även i framtiden ska ta emot asylsökande (konflikten handlar om hur många).
  • Att staten har ansvar för att lösa bostäder till de flyktingar som Sverige tar emot (de som kommer ska inte bo på gatan eller bygga kåkstäder).
  • Att de som fått uppehållstillstånd ska få stanna (även om flera partier tycker att det ska krävas att man har jobb för att få permanent uppehållstillstånd).

Oavsett hur många flyktingar man tycker att Sverige ska ta emot i framtiden borde alla vara överens om att de som kommer hit ska integreras på bästa sätt, komma i arbete och i minsta möjliga mån belasta skattebetalarna. Eller för den delen ökar trycket på en redan ansträngd bostadsmarknad.

Så ser det inte ut idag. Tvärtom bor ca 10.000 flyktingar på anläggningsboende som kostar enorma samhällsresurser. Många boenden drivs av företag som tjänar stora pengar på sin verksamhet, vilket av förståeliga skäl sticker i ögonen. Detta tjänar ingen på (utom möjligen Bert Karlsson).

En fjärde sak alla partier i riksdagen är överens om är:
  • Att vi ska försöka göra det enklare att hyra ut delar av sin bostad. Det kan handla om att hyra ut ett rum, ett våningsplan, ett Attefallhus, bygga om garaget till en mindre bostad osv.

Att så få människor hyr ut hela eller delar av sin bostad beror på att det inte ger så mycket pengar (mer än lägenheter i Stockholms innerstad). Samtidigt går det alltså att tjäna enorma pengar på att hyra ut ett rum på asylboenden. Ett regelverk för att hyra ut bara en bostad till flyktingar som fått uppehållstillstånd skulle det ge många fördelar:
  1. Det skulle innebära prispress på Bert Karlssons verksamhet, 
  2. Lätta på trycket på bostadsmarknaden
  3. Öka investeringsviljan i bostadssektorn (till följd av att man kan tjäna mer pengar på uthyrning), 
  4. Förbättra boendesituationen för flyktingarna som bor på transitboenden 
  5. Förhoppningsvis också bidra till att minska bostadssegregationen så att färre fastnar i redan invandrartäta utanförskapsområden.

 Jag tror inte att detta är någon mirakellösning. De stora frågorna handlar om att se till att flyktingmottagandet i framtiden fungerar bättre. Enligt min uppfattning är det krav på jobb för att ens uppehållstillstånd ska bli permanenta och att de som kommer från länder där det inte är krig utvisas inom 48 timmar istället för att belasta systemet i en utdragen asylprocess på mellan 3 till 6 månader (den s.k. "säkra land”-principen). Det i kombination med krav på att kunna försörja anhöriga som vill komma hit skulle ställa om svensk migrationspolitik och göra den långsiktigt hållbar.

Inget av detta står i motsats till mindre förändringar som underlättar integrationsprocessen, minskar kostnaderna och minskar bostadssegregationen.


Fredrik Schulte(m)

1 kommentar:

B. de Silva sa...

Det finns dock en sak som du och dina partikollegor inte tar upp - och det är att kraftigt minska på den svenska mottagningen av migranter - obs inte RIKTIGA flyktingar!! (Det räcker som det är nu med de 1 900 kvotflyktingar som vi åtagit oss att ge skydd.)
Till och med EU i Bryssel har upptäckt att Sverige och svenskarna, mer än alla andra EU-medlemsländer har tagit sitt stora ansvar på detta område och att vi inte förmår att ta emot fler. DETTA FÖRKUNNADE BRYSSEL NYLIGEN - MEN SÅDANT LYSSNAR INTE DEN RÖDGRÖNA REGERINGEN PÅ.
Nej, ändå så fortsätter sådana som Stefan Löfven och Åsa Romson att bibehålla vansinnet med en invandring som saknar motstycke jämfört mot vilket annat land i Väst som helst och säger att: "vår flyktingpolitik ligger fast"!
(Här gör regeringen alltså ingen skillnad på "flykting" och "migrant/invandrare" - alla är "flyktingar" enligt dem och de politiskt korrekta, vilket inte är med verkligheten överensstämmande.)
Så alla dina behjärtansvärda förslag om att bygga om garage och hyra ut ett rum löser inte problemen för varken Sverige eller svenskarna. Sedan måste också hänsyn tas till de faktiska förstörelse som sker av de boenden som hyrts ut till Migrationsverket. I allt för många fall vägrar detta statliga verka att ersätta fastighetsägarna för en totalrenovering, därför myndighetens uppfattning om vad som kan räkans som "normalt slitage" går stick i stäv med vad normala svenska uthyrare har.
Därför är det inte så lockande för oss svenskar att hyra ut sin bostad eller delar av den som asylförläggning.
Så du och dina politikerkollegor måste någon gång inse att vi svenskar mer än väl har uppfyllt vårt ansvar mot de som är på flykt och definitivt alla de som säger sig vara på flykt. Alltså sådana som mera visat sig vara på flykt - till något än ifrån något - som att få ta del av den fria svenska välfärden.
Vad vi verkligen förväntar oss från er, är att det ska tas MINST LIKA STORT ANSVAR FÖR VÅRA EGNA BOSTADSLÖSA, ARBETSLÖSA SVENSKAR, om inte mera och i första hand. För om dessa, våra egna är det från er ansvariga politiker väldigt, väldigt tyst och det är verkligen både sårande och kränkande att för erfara ett sådant svek.
Jag slutar här men jag skulle ha kunnat hålla på en stund till och peka på en rad orättvisor som det svenska skattetyngda folket utsätts för. Men det får räcka för nu.
Mvh
Bo Hofvander