torsdag 5 april 2018

Länk till min bok "En kraftfull borgerlig reformagenda för 2020-talet

På denna länk kan ni hitta min bok i PDF-format:

http://schulte.se/En_kraftfull_borgerlig_reformagenda.pdf

Inga kommentarer: