onsdag 11 september 2013

Jag kan halvera arbetslösheten - varför oppositionens kritik mot läget på arbetsmarknaden är larv

Arbetslösheten är nu uppe i 8,5%. Jag kan halvera den till årsskiftet! Hur? Återinför den gamla sjukskrivningen, a-kassereglerna, återinföra arbetsförbud för asylsökande och ge tillbaka alla de som tidigare hade en tidsbegränsad förtidspension sina tidigare bidrag.

Då skulle ungefär 200 tusen personer som nu är arbetssökande direkt återförflyttas till bidragssystemen och arbetslösheten glida ner till Europas lägsta. Skulle Sveriges ekonomi se bättre ut då och vara bättre rustad för framtiden? Det är absurt att påstå! Tvärtom skulle det vara förödande för Sverige.

Frågan är vad oppositionen skulle säga om regeringen gjorde just detta? Helt plötsligt skulle deras ENDA argument försvinna.

Alliansen har aktivt arbetat för att få fler människor att gå från att vara undangömd i bidragsstatistiken till att söka ett jobb. Knappt 200 tusen har gjort detta. Samtidigt har - trots den värsta globala krisen på snart 100 år - dock ännu fler, dryga 200 tusen personer, fått ett jobb.

Att arbetslösheten inte är helt oförändrad jämfört med 2006 beror på att Sveriges befolkning samtidigt ökat och fler invandrare nu söker jobb istället för socialbidrag. Detta är förklaringen till att arbetslösheten ökat - om än marginellt.

Skulle en revision av personer som fick förtidspension före de nya reglerna komma fram till att säg 100.000 har arbetsförmåga skulle arbetslösheten öka över en natt till 10%. Skulle det vara ett belägg för att Svensk ekonomi på samma sätt över en natt radikalt försämrades för att fler sökte jobb? Knappast!

Arbetslösheten är antalet personer som SÖKER jobb. Det är INTE andelen av befolkningen som inte har ett jobb! Genom att flytta människor mellan att söka jobb och t.ex. vara förtidspensionär kan man alltså artificiellt öka/minska arbetslösheten.

Vi har flyttat om i statistiken för att flytta människor närmare arbetsmarknaden efter devisen att det är bättre att vara arbetslös och söka jobb än att vara arbetslös och inte söka jobb, undangömd i statistiken som förtidspensionär. Söker du jobb är sannolikheten större att du får ett i framtiden än om du inte gör det!

 

1 kommentar:

Anonym sa...

Jag undrar hur många fd förtidspensionärer som M har anställt i sin organisation, tex på ert parti HQ eller i Riksdagen?