tisdag 15 juli 2014

Den rasistiska vänstern

I en debatt på facebook blev jag häromdagen påhoppad för att jag upprördes över Hamas agerande i den senaste upptrappningen med Israel. Angreppet, som kom från ett av grön ungdoms språkrör (mp:s ungdomsförbund), uttryckte ett hatiskt budskap mot "vita" människor som ansågs inte förstå Palestiniernas utsatthet (för att se inlägget: https://twitter.com/fredrikschulte/status/488631088085204992). Som ni kan se av länken beskrev jag detta som rasism.

I debatten som därefter följde på twitter satte ett antal vänsterfeministiska twittrare igång att ifrågasätta huruvida "vita" alls kan utsättas för rasism. Som svar länkade jag till Oxford dictionaries definition (http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/racism) där (det uppenbara) tydligt framgår, dvs att rasism handlar om att tillskriva människor egenskaper och olika värde baserat på hudfärg. Därmed kan alla drabbas av rasism, dvs kollektiv bestraffning pga hudfärg.

Invändningen jag då mötes av var "du har ej tänkt på att d e vita män som haft makt över ordböcker etc & att d e därför definitionen ser ut så?"...

Iden att människor är på ett visst sätt bara för att de har en viss hudfärg är den mest vidriga moraliska uppfattning som finns. 

Den antyder att din personlighet och individualitet betyder 0 och att du är reducerad till vad du är född till. Till dina gener. Till sådant du omöjligt kan påverka själv.

Det är den intellektuella grunden för att motivera att människor med en viss hudfärg är sämre än andra. 

Det är kollektiv bestraffning! 

Ordet för att beskriva denna fruktansvärda tanke är och har alltid varit rasism. Om man nu vill att begreppet omdefinieras så att rasism ska betyda något annat, vad ska då denna vidrigaste av idéer kallas? 

Och varför vilja urvattna ett begrepp som i århundraden byggt upp en beskrivning av just det vidrigaste som finns? 

Det kan bara finnas två motiv till detta:

1. För att försöka bunta ihop rasism med åsikter som är demokratiskt legitima men som man inte tycker om. (Tex standard "logiken" från vänster att "du är inte socialist därför är du rasist"). Det är ohederligt och reducerande av faran i den verkliga rasismen som dessutom är på frammarsch.

2. Att dölja ens egna åsikters släktskap med rasism. I den socialistiska och vänsterfeministiska rörelsens fall är detta tydligt. Företrädare på alla nivåer för samma rörelser skuldbelägger (läs ägnar sig åt kollektiv bestraffning) numera dagligen människor pga hudfärg eller kön. De kallar människor med invandrarbakgrund som är liberala antirasister men meningsmotståndare för "husnegrer" eller tillskriver människor åsikter bara för att de är män, vita, heterosexuella osv. Det är samma typ av hat och kollektiv bestraffning som rasism. Hur man kan rikta hat mot människor för deras hudfärg eller sexuell läggning är obegripligt alldeles oavsett vem som är föremål för hatet. Gör man det dessutom med motivet att motverka diskriminering blir det en så uppenbar självmotsägelse och tankevurpa att det är tragikomiskt. 

Att det är så beror på det enkla faktum att socialismen, vänsterfeminismen, rasism och främlingsfientlighet i grunden bygger på samma grundläggande ide: kollektivism. 

Givetvis känns det fullständigt meningslöst att jag skrev detta blogginlägg eftersom någon intellektuellt grundad invändning inte kommer produceras av någon till vänster om mitten...

Inga kommentarer: