fredag 12 september 2014

87 miljarder i underskott med MP

Miljöpartiet är ett oansvarigt och populistiskt parti som lovar allt till alla utan att ha en politik som går ihop. I en utförlig rapport som finns länkad nedan och här har Miljöpartiets ekonomiska politik sakligt granskas med slutsatsen att ett underskott för offentliga finanser på 87 miljarder kronor i det fall den skulle få fullt genomslag under kommande mandatperiod.

Hur är detta möjligt och hur kan detta ha undgått allmänheten och den politiska debatten? Den främsta förklaringen till detta är att det är synnerligen svårt att uttolka vad det verkligen är MP föreslår. I inledningen av deras vårmotion för 2014 står det tydligt att deras höstmotion är utgångspunkten för deras budgetpolitik fast med en kort lista av förändringar. Vid en närmare granskning summerar dock inte samma förändringar till mer än en liten del av vad som krävs för att få vårmotionens siffror att gå ihop. De backar helt enkelt inte från tillräckligt många av sina tidigare löften. Totalt uppgår detta till dryga 12 miljarder:

Underskott i mkr
Utgifter som måste dras tillbaka om utgiftssidan ska gå ihop
4597
Minskade avkastningskrav statliga bolag som inte tas upp i vårmotionen
3800
Oredovisade skattehöjningar
2962
Marknadsför sin satsning på startcentraler som en miljardsatsning men 
budgeterar endast 150 mkr i höstmotionen 
1340
Totalt
12699

Detta är alltså endast effekten år 1 av deras budgetpolitik. Tar vi hänsyn till motsvarande ytterligare ökning för år 2-4 av mandatperioden ökar underskotten till dryga miljarder därutöver:
 
2015
2016
2017
Intäkter 
31573
34423
33303
Utgifter
39 549
42 598
43 645
Netto 
-7 976
-8 175
-10 342

Summerar vi allt detta och lägger till att de minskar på statens budgetteringsmarginaler för att slippa genomföra skattehöjningar som krävs för att balansera budgeten får vi ett totalt underkott på just 87 miljarder under mandatperioden.

2015
2016
2017
2018
Ackumulerat underskott
Minskad budgetteringsmarignal
 -3752
 -6324
 627
 -420
 -9869
Minskat underskott år 1 
 -12699
 -12699
 -12699
 -12699
 -50796
Ytterliggare underskott 2016-2018
 
 -7976
-8175
 -10342
 -26493
 Totalt underskott
 -16451
 -26999
 -20247
 -23461
 -87158

Det sägs att ju större lögn, desto större är sannolikheten att den blir trodd. Under senare år har Miljöpartiet skapat en aura av relativ politisk seriositet kring den egna politiken och partiet betraktas idag som en seriös och självklar regeringspartner till Socialdemokratin. Att den egna budgetpolitiken skulle vara seriöst genomarbetad förutsätts därför. Vid en närmare genomlysning kan vi konstatera att detta är långt från verkligheten.
 

Inga kommentarer: