söndag 28 september 2014

MP, F! & SD är inte det bästa för miljön, jämställdheten respektive "det Svenska"

Låt oss nu reda ut lite grundläggande förhållanden:

Bara för att MP har ordet "miljö" i sitt partinamn innebär inte det att de  automatik har den bästa politiken för miljön. Bara för att F! har ordet "Feministiskt" i sitt partinamn har de inte per definition den bästa politiken för jämställdhet. Bara för att SD har ordet "Sverige" i sitt partinamn har de inte per automatik den bästa politiken för att värna det svenska.

Detta ska inte ens behöva motiveras, men ändå är det många människor som begränsar sig till så enkelspårigt tänkande. 

När politiken skärskådas är det dock snarare det precis motsatta. 

Det är genom teknisk utveckling som miljöproblemen i huvudsak adresseras. Självklart spelar politik roll, men det är som med sjukvården. Inga politiska beslut eller välfärdssatsningar i världen hade räddat min mamma från att dö i cancer om hon drabbats för 10 år sedan och inte nu i år. Helt enkelt därför att den medicinska utvecklingen inte hade kommit tillräckligt långt. MP bekämpar och är emot samma kraft som driver och skapar utveckling: tillväxt och marknadsekonomi. Den person som uppfann katalysatorn har gjort mer för miljön än alla politiker.  

Det är genom att få fler kvinnor i arbete, uppmuntra kvinnligt företagande inte minst i välfärden som skillnaderna mellan könen kan minska, vilket också kommer förändra och bryta ner diskriminerande normer och sociala strukturer. När det lika vanligt med kvinnliga chefer som manliga kommer könssterotyperna minska. F! motarbetar ekonomisk utveckling i allmänhet och speciellt för kvinnor. 6 timmars arbetsdag och chockhöjda skatter slår i synnerhet mot kvinnor. Välbeställda män kommer alltid klara sig. Det är dessutom genom att lyfta kvinnor, inte genom att skuldbelägga män som vi skapar jämlikhet. Allt annat driver män och utvecklingsmotståndare i armarna på SD. 

Värnandet av det svenska är inte att stänga gränserna och utestänga människor av annat ursprung. Den utbredda svenska toleransen och acceptansen för det olika skapar en av världens mest unika platser. Vi vet att sammanhang där människor från olika bakgrunder och olika sätt att tänka skapar den mest dynamiska och kreativa miljön där ekonomiskt utveckling och innovation frodas som mest. Genom att vara ett land för alla oavsett etnicitet, läggning eller kön har Sverige förutsättningen att vara ledande i mänsklighetens utveckling. Isolationism och den exkluderande formen av nationalism leder oss i den motsatta riktningen. Det leder till fattigdom, stagnation och inskränkthet som förstör Sverige. Det innebär inte att migration inte bör med utmaningar och att vi bör bekämpa en bidragsuppmuntrande politik som skapar utanförskap. 

Att vara för miljön, jämställdhet eller det svenska är en sak. HUR samma värden ska värnas/stärkas är något helt annat. Goda intentioner räcker inte. Som bekant leder de ofta inte alltid till en trevlig plats. 

Tjänar då samma partier ett syfte genom att de "sätter fokus" på berörda frågor? Den logiken är så vansinnig att det knappt bör bemötas, men låt gå (eftersom argumentet förekommer). Låt oss antar att min utläggning ovan stämmer och att samma partier för en politik som är direkt skadlig mot samma värden. Logiken blir alltså någon form av politisk självspäkning. Om IS startar ett "Godhetens parti" men i praktiken förordar ren ondska, bör man rösta på dem för att uppmärksamma godhet? Detta är alltså logiken. 

Snälla, tänk ett steg till. 

Inga kommentarer: