lördag 7 mars 2015

Hur jag räknat fram väljarströmmarna mellan 2010 och 2014

Jag har granskat väljarflödena mellan de två senaste riksdagsvalen genom att mer ingående titta på vallokalsundersökningen Valu och SCB:s opinionsmätningar. Såhär har jag räknat. 

Till att börja med är det viktigt att påtala att detta är uppskattningar och ingen exakt sanning, men den ger ändå en tydlig bild av hur väljarflödena ser ut.

Hur har jag då gjort mina uppskattningar? Låt oss börja med att konstatera två självklarheter: förstagångsväljarna och sistagångsväljarna från 2010 har inte rört sig till eller från något parti. Därför måste vi först avgöra hur många av respektive partiers valresultat som är förstagångsväljare för att sedan avgöra vilka som rört sig vart.

Valet 2014 hade enligt SCB 442.346 förstagångsväljare. Under samma period beviljades också 126.072 personer svenskt medborgarskap. Totalt rör det sig om nästa 570 tusen nya väljare som saknade rösträtt 2010. Då valmanskåren 2014 utgjordes av 7.330.432 personer motsvarar dessa nya väljare 7,8%-enheter. Om vi antar att valdeltagandet för dessa är ungefärligen den samma för dessa personer som för genomsnittet (antagligen är det något lägre, men poängen här är inte att få exakta siffror utan som sagt uppskattningar). Enligt Valu fördelades deras röster enligt mittenkolumnen nedan, vilket ger en fördelning av samma 7,8%-enheter som den högra tabellen visar.

%-fördelning av ej röstberättigade 2010
%-enheter 1:a gångsväljare
V
9%
0,7%
S
20%
1,6%
MP
15%
1,2%
C
7%
0,5%
FP
7%
0,5%
KD
4%
0,3%
M
18%
1,4%
SD
8%
0,6%
FI
10%
0,8%
Övr
2%
0,2%

Om vi subtraherar andelen nya väljare från valresultatet får vi hur många procentenheter som utgörs av ”gamla” väljare, d.v.s. de som också röstade i valet 2010.
%-enheter 1:a gångsväljare
Valresultat
"Gamla" väljare
V
0,7%
5,7%
5,0%
S
1,6%
31,0%
29,4%
MP
1,2%
6,9%
5,7%
C
0,5%
6,1%
5,6%
FP
0,5%
5,4%
4,9%
KD
0,3%
4,6%
4,3%
M
1,4%
23,3%
21,9%
SD
0,6%
12,9%
12,3%
FI
0,8%
3,1%
2,3%
Övr
0,2%
1,0%
0,8%

Återigen enligt Valu fördelade sig dessa ”gamla” väljare enligt följande. Tabellen ska alltså tolkas så att V förlorade 14% av sina tidigare väljare från valet 2010 till S, men vann 6% av S väljare från 2010.
Partival i riksdagsvalet 2014
Partival 2010
V
S
MP
C
FP
KD
M
SD
FI
Övr
Summa
V
57%
14%
5%
1%
0%
0%
0%
2%
20%
1%
100%
S
6%
78%
4%
1%
1%
0%
2%
5%
3%
0%
100%
MP
10%
13%
50%
2%
1%
1%
3%
1%
19%
1%
101%
C
1%
7%
7%
55%
7%
6%
12%
3%
2%
1%
101%
FP
1%
11%
4%
11%
43%
5%
17%
5%
3%
1%
101%
KD
1%
7%
4%
6%
6%
58%
13%
4%
1%
0%
100%
M
1%
8%
3%
6%
7%
4%
63%
8%
1%
0%
101%
SD
1%
13%
0%
0%
1%
1%
3%
79%
1%
1%
100%
FI
9%
6%
9%
0%
1%
0%
2%
2%
69%
2%
100%
Övr
9%
12%
7%
6%
3%
1%
2%
9%
9%
42%
100%

Vad jag sedan gjorde var att låta Excel räkna ut hur många procentenheter detta motsvarar i samtliga flöden. Om V som fick 5,6% i valet 2010, förlorade 14% till S innebär det 0,8%-enheter. S, som istället fick 30,7% 2010 och förlorade 6% till V förlorade därmed å sin sida 1,8%. Efter jag gjort denna kalkyl summerade jag hur många procentenheter detta blev för respektive parti. Eftersom alla väljare som röstade 2010 inte röstade 2014 innebär det att denna summering blir för hög. Därför räknade jag istället ut hur %-enheterna fördelade sig och multiplicerade det med andelen ”gamla” väljare som respektive parti fick (alltså det vi räknade ut tidigare). Om vi återigen tar V som exempel summerade den första uträkningen till 6,4%. Eftersom 1,8%-enheter kom från S motsvarar det 29% av V:s ”gamla” väljare. Totalt var denna kategori uppskattad till 5%, vilket alltså innebär att uppskattningsvis 1,4%-enheter väljare lämnade S för V 2014 (29% av 5%).
Det innebär att vi får följande fördelning (där inget nämnvärt väljarflöde över 0,05%-enheter förekommer har ingen siffra skrivits ut):
Partival i riksdagsvalet 2014
Partival 2010
V
S
MP
C
FP
KD
M
SD
FI
Övr
V
0,8%
0,2%
0,1%
0,6%
0,1%
S
1,4%
1,0%
0,2%
0,2%
0,6%
2,0%
0,5%
MP
0,6%
0,9%
0,1%
0,2%
0,1%
0,7%
0,1%
C
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,8%
0,3%
0,1%
0,1%
FP
0,8%
0,2%
0,6%
0,3%
1,2%
0,5%
0,1%
0,1%
KD
0,4%
0,2%
0,3%
0,3%
0,7%
0,3%
M
0,2%
2,3%
0,7%
1,4%
1,6%
1,0%
3,1%
0,2%
SD
0,7%
0,2%
0,1%
FI
Övr
0,1%
0,1%
0,1%
0,5%

Sedan är det bara att räkna ut nettoflödet, alltså i fallet V och S subtrahera de 1,4%-enheter som gick från S till V med de 0,8%-enheterna som gick motsatt väg. Alltså var nettoflödet från S till V 0,7%. Summerat får vi följande nettoflöden (en positiv siffra indikerar att det första partiet tar väljare från det andra och vice versa).
V
S
0,7%
C
FP
0,3%
V
MP
0,3%
C
KD
0,0%
V
FI
-0,6%
C
M
0,7%
V
M
0,2%
C
SD
-0,3%
V
SD
-0,1%
C
FI
-0,1%
S
MP
-0,1%
C
Övr
-0,1%
S
C
0,2%
FP
KD
0,0%
S
FP
0,5%
FP
M
0,4%
S
KD
0,4%
FP
SD
-0,5%
S
M
1,7%
FP
FI
-0,1%
S
SD
-1,3%
FP
Övr
-0,1%
S
FI
-0,5%
KD
M
0,3%
S
Övr
0,1%
KD
SD
-0,3%
MP
C
0,3%
M
SD
-3,0%
MP
FP
0,2%
M
FI
-0,2%
MP
KD
0,2%
MP
M
0,5%
MP
SD
-0,1%
MP
FI
-0,7%
MP
Övr
-0,1%

Vi kan då dra slutsatsen att Alliansens väljare 2014 ungefärligen ser ut som följande:
·         Väljare som röstade på Alliansen 2010: 34,9%
·         Väljare som röstade på de rödgröna 2010: 1,4%
·         Väljare som röstade på SD 2010: 0,2%
·         Förstagångsväljare: 2,6%

För de rödgröna såg det ut som följande:
·         Väljare som röstade på de rödgröna 2010: 33,5%
·         Väljare som röstade på Alliansen 2010: 5,7%
·         Väljare som röstade på SD 2010: 0,7%
·         Förstagångsväljare: 3,2%

Totalt kan vi summera nettoflödena enligt följande
Väljare i %-enheter som gick från:
·         Från Alliansen till de rödgröna: 4,3%-enheter
·         Från Alliansen till SD: 4%-enheter
·         Från Alliansen till F!: 0,3%-enheter
·         Från de rödgröna till SD: 1,5%
·         Från de rödgröna till F!: 1,8%

Tittar vi istället på SCB:s undersökning från i maj 2014 var resultatet då:
Stöd enligt mätningen
Valresultat 2014
Skillnad
C
5%
6,1%
1,2%
FP
5%
5,4%
0,1%
M
23%
23,3%
0,6%
KD
4%
4,6%
0,7%
S
35%
31,0%
-4,3%
V
8%
5,7%
-2,3%
MP
8%
6,9%
-1,1%
SD
8%
12,9%
4,8%
övr
4%
3,1%

Tittar vi på sida 9 och 10 där man kan se hur väljarflödena ser ut var resultatet då:¨
SCB maj 14
Valu
Diff
Alliansen till Rödgröna
-6,8%
-4,3%
2,5%
Alliansen till SD
-2,5%
-4,0%
-1,5%
Alliansen till F!
-1,0%
-0,3%
0,7%
Rödgröna till SD
0,0%
-1,5%
-1,5%
Rödgröna till F!
-0,6%
-1,8%
-1,2%


Jämför vi denna mätning med Valu och det faktiska valresultatet kan vi snabbt konstatera att stödet för S var kraftigt överdrivet och SD:s på motsvarande sätt kraftigt underdrivet. Alliansen låg dock sämre till i mätningen än vad valresultatet sedan landade i och V och MP var båda överskattade. Därför är det rimliga att anta att Alliansen mellan maj 2014 och valet hämtade tillbaka väljare från de rödgröna och F!, att de rödgröna förlorade väljare till F! och båda blocken förlorade till SD. Därmed blir trenderna i båda mätningarna likartade, d.v.s. att Alliansen tappade runt 4% till SD, mellan 4-5% till de rödgröna och F! samt att de rödgröna förlorade runt 2% till SD respektive F!

Inga kommentarer: