onsdag 4 mars 2015

Vinst i kombination med dålig kvalité bli valfrihetens död

Vänner som värnar valfrihet i välfärden: klarar man inte av att vara för vinst men mot vinst+dålig kvalité gör man valfriheten en stor otjänst.

Att privata företag tillåts göra vinst är en förutsättning valfriheten. Däremot är det ett komplett vansinne att som värnare av valfriheten acceptera när företag missbrukar systemet så till den grad att kvalitén åsidosätts samtidigt som det görs generösa vinstutdelningar. Det fullständigt dränerar förtroendet för själva existensen av privata utförare i välfärden.

Det går inte att försvara när ett företag ett år plockar ut hundratals miljoner ur sin välfärdsverksamhet, för att nästa år gå i konkurs. Det går inte att försvara hur gamla vanvårdas till döds samtidigt som aktieägarna får generösa utdelningar. Det går heller inte att ursäkta detta med att ”men det finns fler kommunala skolor, äldreboenden och förskolor som har ännu sämre kvalité”. Ett fel rättfärdigar inte ett annat. Man bygger inte stöd för sin ståndpunkt genom att skylla ifrån sig på att andra är sämre eller lika dåliga. Det är ett logiskt argumentationsfel som fullständigt underminerar valfriheten i välfärden. Merparten av alla privata aktörer i välfärden har medfört ett stort kvalitetslyft, mångfald och ett stort mervärde för alla. Vinst är en förutsättning för detta, ja, men blir man så ivrig i sitt försvar för systemet att man till och med försvarar bedrägligt beteende, då gör man helt enkelt sin sak mer skada än nytta.

Att våra skattepengar skulle gå till privata företag som missköter välfärden är principiellt fel. Rent praktiskt är det sannolikt också den främsta anledningen till att Alliansen förlorade väljare till de rödgröna och därmed i förlängningen förlorade valet 2014.

Det måste gå att ha två tankar i huvudet samtidigt: att å ena sidan värna valfriheten och möjligheten att låta privata aktörer i välfärden få gå med vinst. Å andra sidan att inte låta privata aktörer som bedriver en direkt undermålig verksamhet att få gå med vinst. Klarar man inte av att göra detta bör man avlägsna sig från debatten. 

Inga kommentarer: