onsdag 5 mars 2014

Debatten med Timbro fortsätter

SvD Brännpunk, ett inlägg på SvD:s ledarblog samt en Twitter- och Facebook-debatt har jag debatterat moderaternas påstådda visionslöshet med Timbro, några av deras nitiska anhängare och SvD:s ledarskribent Maria Ludvigsson.

I ett (tycker jag själv åtminstone) pedagogiskt exempel försöker jag reda ut hur ”Timbro högern” blandar ihop korten:

”För att analysera och förstå politik i ett bredare och djupare sammanhang måste man åtminstone ta tre olika perspektiv i beaktande: ideologi, realpolitik och retorik. Inte minst måste man förstå hur de hänger samman för att kunna dra bra slutsatser. En politisk teoretiker liknade detta som att resa. Ideologi handlar om vart du vill, realpolitiken om vilken väg du tar och retoriken vilket färdmedel du väljer. Ingen semesterplanerare har problem med att skilja på destination, resväg och färdmedel, men i den politiska diskursen blandas perspektiven ofta ihop.”

Vidare citerade jag moderaternas idéprogram där det är tydligt framgår att partiet alltjämt är ett frihetligt parti som arbetar för att öka individens och stärka marknadsekonomin:

Moderaterna antog 2011 ett nytt idéprogram. I det inledande stycket återfinns följande formulering: ”Människan besitter en inre förmåga att utvecklas och bara genom frihet kan denna förmåga komma till sin rätt. Därför är frihet vårt viktigaste värde”. Lite längre ner står ”Vi har sedan länge förpliktat oss att fortsätta bygga Sverige på frihetlig och marknadsekonomisk grund, i öppenhet och samarbete med vår omvärld”. Samma anda genomsyrar hela dokumentet.”

Därefter citerade jag besluten från moderaternas senaste stämma där vår kommande framtidsinriktning slogs fast:

Hälften av inriktningsbesluten för den ekonomiska politiken handlade om följande: sänkta skatter för låg och medelinkomsttagare i syfte att stärka drivkrafterna för arbete, att höja brytpunkten för statlig inkomstskatt, sänka bolagsskatten, omprövade nivåerna i ägarskatterna, sänkt skatt för pensionärer, ytterligare skattesänkningar för pensionärer som stannar kvar på arbetsmarknaden, avvecklad värnskatt med mera.”

Kan det bli mer tydligt? Går det att påstå att moderaterna utraderat de ideologiska skillnaderna i Svensk politik vilket Timbros Maria Sahlen påstod på Brännpunkt?

 

Hon påpekar då att vi inte visar detta i praktisk handling. Fine, vi gör en annan och mer verklighetsnära och pragmatisk bedömning av de praktiska förutsättningarna av vad vi klarar av att göra 2015. Detta har dock inget med ideologi och visioner att göra. Hur svarar hon?


 
Såhär går alltså debatten:

Timbro: moderaterna har utraderat ideologin!
Fredrik: näe, titta här vad vi tycker, plus allt vi gjort de senaste på 8 år.
Timbro: ytterliggare skattesänkningar får ju dröja.
Fredrik: vi gör pragmatiska anpassningar till verkligheten för budgetåret 2015. Vad ni föreslår är inte genomförbart då det skulle splittra Alliansen och därmed leda till valförlust. Let´s agree to disagree om detta, men sluta larva er om att vi saknar idéer och visioner...
Timbro: Jo, ni föreslår ju bara skattehöjningar!
Fredrik: ….

Antingen menar Timbro alltså att ideologi-realpolitik-retorik är en och samma sak, eller så har de fastnat i ett cirkelresonemang. Det är just pga detta som jag sällan deltar i Twitter-debatter.

Jag påtalar sedan att ingen hade blivit mer lycklig än jag om Timbro hade bidragit konstruktivt i den fortsatta förnyelsen av Alliansen med att presentera genomförbara reformer och opinonsbilda för dem. T.ex. kunde de lobba mot övriga alliansen att släppa regionalstöd och ”Matlandet Sverige”-projekt. På detta svarar man:

 

Då avslutar jag denna debatt med att säga följande:
 
Jag har inge problem att tåla högerkritik Marcus Uvell. Jag tycker bara att det är tråkigt att Sverige saknar en intellektuell frihetlig tankesmedja som på ett konstruktivt sätt kan bidra till en framtida reformpolitik och opinonsbilda för den. Jag trodde Timbro var en sådan. My bad.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inga kommentarer: