torsdag 13 mars 2014

Rätt eller fel av regeringen att dra tillbaka förslaget om att sänka studiebidrag?

Jag har försvarat det ursprungliga förslaget vid åtskilliga tillfällen (facebook och blogginlägg) och därför har jag (redan) fått mail på temat ”Vad ska du nu säga du som försvarat förslaget som Bagdad Bob?”. Såhär ser jag på saken:

Jag har byggt min argumentation på nedanstående logik och att huvudsaken för moderaterna som ett pragmatisk mitten-högerparti under nästa mandatperiod bör vara:

A)     Att det överordnade målet att nå överskott i de offentliga finanserna uppnås

B)      Att alla reformer därför måste finansieras (krona för krona)

C)      Att vi måste genomföra satsningar på grundskolan

D)     Att syftet med våra förslag på skattehöjningar och besparingar till 100% bygger på att kunna förena ovanstående, alltså så att A+B+C=SANT

E)      Att de skattehöjningar och besparingar vi genomför är strukturellt riktiga

Exakt vad E består av är en bisak, ett medlet för att nå målen. Gällande själva studiebidragssänkningen har jag sagt följande:

1.       Att det faktum att fribeloppet och studiemedlet totalt sett höjs samt att skatterna sänkts motiverar bidragssänkningen

2.       Att jag ur ett ideologiskt perspektiv dessutom tycker att bidragsminskningen i sig är korrekt (för att jag är frihetligt höger och snål med bidrag).

3.       Att jag icke desto mindre hellre prioriterat andra besparingar

Om regeringen anser att A-E kan uppfyllas utan studiebidragsminskningen så fine. Det gör inte att jag tycker att det ideologiskt är riktigt att dra tillbaka sänkningen, men det är inte så att det nu är mitt förstfödde barn som offras. Det finns en maaaaaaassa saker som jag varit med och beslutat om under årens lopp som jag inte anser är ideologiskt riktiga. Som pragmatiker har jag inga problem med att acceptera - tvärtom jag tycker det är riktigt! Det centrala är att den huvudsakliga samhällsinriktningen är korrekt. Helst hade jag sett att besparingen fanns kvar men det är fortfarande en bisak.
Ur ett rent taktiskt perspektiv är dock jag delad. Om det är så att regeringen lägger fram ett annat förslag som skapar tydlig konflikt med sossarna tror jag att det kan vara korrekt att dra tillbaka förslaget. Då menar jag alltså en besparing som är riktig och så pass kontroversiell att Löfven skulle sparka bakut, men inte för kontroversiellt för att stora väljargrupper skulle vända oss ryggen. Som jag skrivit tidigare skulle detta sätta oss i en situation som innebär att sossarna får väldigt svårt att matcha våra välfärdssatsningar. Hamnar vi inte i ett sådant läge, utan att s mer eller mindre köper samtliga våra besparingar och därmed kan satsa lika mycket på skolan som vi så är vårt utgångsläge sämre. Speciellt tråkigt tycker jag det vore om tillbakadragandet bara är en eftergift för särintressen (i detta fall studenter).

Inga kommentarer: