måndag 14 april 2014

Alliansen vs. Sossarna i satsningar på jobb och välfärd

I år efter år har sossarna föreslagit mindre pengar till välfärden än vad regeringen nu gör. Var vill de då göra av alla övriga resurser som de hoppas ta in genom höjda skatterna på arbete och företagande? Vad är det för politik som de hoppas ska skapa nya jobb? 

Såhär ser det sammanfattningsvis ut (än så länge):

- 90-dagars bidragsgaranti för arbetslösa ungdomar 5,1 miljarder
- Höjda bidrag för långtidsarbetslösa 2,0 miljarder
- Höjda bidrag för att inte arbeta 7,3 miljarder
- Mer pengar till arbetsförmedlingen 0,9 miljarder
- Bidrag till företag 3,6 miljarder
- Ökad byråkrati och övrigt 1,7 miljarder
- Infrastruktur 0,9 miljarder
- Sänkt skatt för pensionärer 1,3 miljarder

För att förenkla:

- Bidrag till de som inte arbetar: 14,4 miljarder
- Bidrag till företag 3,6 miljarder
- Sänkt skatt för att inte jobba, 1,3 miljarder
- Infrastruktur 0,9 miljarder
- Byråkrati och övrigt 1,7 miljarder 

Näe, låt oss förenkla ytterligare:

- Satsningar för att inte arbeta 15,7 miljarder
- Infrastruktur, byråkrati och övrigt 2,6 miljarder
- Bidrag till företag 3,6 miljarder

Vilka jobb ger detta? Inte ens Lövfens egna Bagdad-Bobs i riksdagen kan på allvar mena att satsningar på att människor inte ska jobba skapar jobb. Kanske skapas ett och annat av ökad byråkrati och infrastruktur. Kvar är då 3,6 miljarder i bidrag till företag. 

Vad är då det fantastiska exemplet på när bidrag till företag har skapat jobb? Vilken forskning visar att statliga pengar och styrning av näringslivet hjälper? Om så Lövfen, varför inte tiodubbla satsningen? Med ännu högre skatter? Varför inte bara låta staten ta över helt i så fall? FRAMFÖRALLT och för det andra, hur kan 22,5 miljarder i skattehöjningar på arbete och företagande kompenseras av 3,6 miljarder i bidrag? Det är fortfarande nästan 20 miljarder till näringslivet!?!?

Snälla kan någon sosse förklara? 

Så har vi då frågan om välfärden...

Regeringen har presenterat satsningar på nästan 7,5 miljarder till skola och sjukvård. Därutöver finns 1 miljard kvar som ännu inte bestämts hur de ska fördelas. Potentiellt kan det alltså bli 8,5 miljarder mer till välfärden med ett fortsatt alliansstyre.

I sina tidigare budgetar har sossarna föreslagit välfärdssatsningar om dryga 6,1 miljarder varav 2,1 miljarder är tilltänkta för sjukvården vilka också presenterades idag. Hur som helst innebär detta alltså 1,5 miljarder mer till välfärden med Alliansen. Blir det mer? 

I förra veckan presenterade s hur de vill finansiera sina satsningar, vilket enligt uppgifter i media uppgick till knappa 32 miljarder (varav 9,3 är samma åtstramningar som regeringen presenterat, resterande 22,7 är skattehöjningar på jobb och företagande). 

Om vi utgår från att tidigare s-budgetar gäller innebär det att de har knappa 3 miljarder kvar att spendera. Hälften av detta måste minst gå till välfärden för att kunna matcha Alliansen. Eventuellt behövs 2,5 miljarder. Detta blir tajt för Lövfen. En sak är dock säker, han kan inte både satsa mer på välfärden och ha ett bättre budgetsaldo än Alliansen. Sedan ska det bli intressant att se vilka deras övriga välfärdssatsningar ska bli. Även en sak är säkert även här: det blir något helt nytt som s inte föreslagit tidigare (just eftersom de inte föreslagit mer till välfärden). 

Inga kommentarer: