fredag 20 februari 2015

S och Magdalena Andersson(s) saknar svar om hur jobben ska bli fler


Några reflektioner från dagens debatt med finansminister Magdalena Andersson(s):

1. Hon stod helt svarslös när hon fick frågor rörande det faktum att hon och sossarna nu kommer låna till bidragshöjningar. Talet om hur hon vill ”fylla lador” är fullständigt ihåligt. Samtidigt vill hon öka utgifterna med 120 miljarder de kommande 4 åren, varav 40 kommer vara på lånade pengar.

2. Hon och hennes parti står helt handfallna när debatten handlar om att skapa jobb i den privata sektorn. S-ledamoten Börje Vestlund gick upp och höll ett anförande på temat ”ifall sänkta skatter vore det enda som spelade någon roll för företagandet så skulle väl Sverige inte ha några företag och varför vill inte M ta bort skatten då?”. Finansministern hade ett resonemang om varför man överhuvudtaget har skatt. Skattetrycket är inte det enda som avgör hur företagsklimatet ser ut. En fungerande rättsstat, transparanta lagar, avsaknaden av regelkrångel, avsaknaden av korruption m.m. är viktigare faktorer, MEN för ett land som har allt detta spelar skattetrycket roll.

Nu vill S höja skatterna på arbete och höja bidragen för de som inte jobbar så att det lönar sig sämre att arbeta. De vill göra det mindre lönsamt att utbilda sig. De vill göra det mindre lönsamt att bli entreprenör och driva företag. De vill göra det mindre lönsamt att anställa. Vi talar sammantaget om skattehöjningar på 23 miljarder. Att detta inte skulle ha någon inverkan på ekonomin är närmast absurt.

För att väga upp detta presenterade Magdalena Andersson 3 typer av åtgärder för att skapa jobb i den privata sektorn: kunskapslyft, bättre fungerande arbetsförmedling och infrastruktursatsningar. Det sistnämnda är ju bra och S föreslår 2 miljarder mer på detta än Alliansen som istället vill använda resurserna för skolan (båda satsningarna är lovvärda men vi gör lite olika prioriteringar). Hur som helst ska alltså 2 miljarder väga upp 23 miljarder i skattehöjningar – det är helt orimligt. Kunskapslyft och att arbetsförmedlingen ska fungera bättre är i sig bra ambitioner men det skapar inte några nya jobb. Även Ylva Johansson(S) var tydlig med detta.

Summa summarum så saknar sossarna HELT åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för fler jobb i det privata näringslivet.
 
3. Magdalena Andersson(S) har ägnat de senaste 3,5 åren åt att svartmåla Sverige och fortsätter på det temat för att misskreditera Alliansen. Hon gör det genom att välja ut enskilda parametrar där Sverige inte lyckats bäst i jämförelse med andra länder istället för att se helheten.  

I frågan om ett visst BNP-mått (BNP per capita i fasta priser) har välståndsökningen bara varit 1,5% sedan 2006. Det hon glömmer att nämna är att hela västvärlden har haft en svag utveckling räknat på samma sätt. Danmark har sett ett fall på 4-5% räknat på samma sätt. Då framhåller hon istället Japan och USA. Att Japan och USA har omfattande andra problem bortser hon ifrån.  

Hennes försök att svartmåla Sverige genom att lyfta statistik lösryckt ur sitt sammanhang utan att se helhetsbilden är intellektuellt ohederligt. Jag liknade under debatten Sveriges ekonomi vid Carolina Klüft. Hon är kanske inte var världsbäst på någon gren, men hon höll  toppklass i en rad friidrottsgrenar. Tittar man på ekonomin med samma helhetsperspektiv är det svårt att dra någon annan slutsats än att Sverige har haft en av västvärldens starkaste ekonomiska utvecklingar.

Inga kommentarer: