onsdag 30 januari 2013

Inget rätt för Löfven

En omfattande forskningssammanställning av McKinsey för några år sedan visade att de viktigaste faktorerna för en väl fungerande grundskola är: lärarnas pedagogiska kompetens, hur tidigt man börjar i skolan, antalet timmar i skolan samt tydliga kunskapsavstämningar.

Under de senaste sex åren har Socialdemokratin drivit korståg mot: 1. Ändringar av lärarutbildningen - som uppenbart hållit väldigt låg kvalitet - med inriktning på att lågstadielärare utbildas till specialister i att lära små barn läsa, skriva och räkna. Tidigare utbildnngssystem har gett en påtaglig del av lärarna överhuvudtaget saknar utbildning i matematik (är det konstigt att eleverna inte hänger med i matteundervisningen?). 2. Motsatt sig ökade inslag av kunskap i förskolan. 3. kunskapsavstämningar och mer inslag av betyg. Därtill har man varit helt ointresserad av frågan om fler undervisningstimmar.

Nu presenterar man en ny skolpolitik (http://www.dn.se/debatt/socialdemokraterna-vill-ha-obligatorisk-gymnasieskola) som tar sikte på tvång att gå på gymnasiet och tvång att läsa teoretiska studieförberedande kurser.

Till att börja med kan man konststera att deras utgångspunkt är den raka motsatta till vad som empiriskt konstaterats är de främsta verktygen för att vända en negativ utbildnngstrend. Istället för att angripa problemen där de uppstår, dvs i grundskolan förväntar de sig att det är i gymnasieskolan som problemen löses. Även här finns det dock lite stöd för att deras lösningar är särskilt fruktbara. Att tvinga oftast skoltrötta elever att mot sin vilja genomgå gymnasiet är inte produktivt, ännu mindre är det resultatorienterande att tvinga samma elever traggla teoretiska ämnen som de inte är intresserade av. Om forskningen visar stöd för något i detta sammanhang är det att just möjligheten till lärlingsstudier och ren yrkesförberedelse är vad som är lösningen. Utslagningen från den svenska gymnasieskolan har tidigare handlat om just elever på de yrkesförberedandeprogrammen som inte klarar de teoretiska studierna (utfallet av den nya gymnasieskolan får vi vänta ytterligare några år på). Nu vill alltså Löfven återgå till den tidigare ordningen. Att införa ett gymnasietvång är därtill ett rent slag i luften eftersom, liksom Löfven själv konstatera: 99% av eleverna redan går redan i gymnasiet.

Många argumenterar då för att Sveriges framtid inte ligger i praktiska jobb utan att det är genom universitetsstudier och kunskapsmässig spjutspetskompetens som vi klarar den internationella konkurrensen. Det är dock uppenbart fel att söka motsättningar mellan dessa två inriktningar. Vi måste klara både och, av två anledningar: för det första därför att alla inte kommer vilja eller ha läggning för att bli ingenjörer, ekonomer, advokater, läkare o.s.v. För det andra därför att en rad såväl varu som tjänsteproduktion kommer under åtminstone de kommande 100 åren att kräva arbetskraft. Sverige måste klara både och! Att Lövfen sedan talar med kluven tunga när det kommer till förutsättningarna för framtida kunskapsintensivt företagande understryker hyckleriet. Han är inte ett dugg intresserad av att ge kommande grundare av framtidens facebook, google, modeföretag o.s.v. rätt skattemässiga förutsättningar för att verka i Sverige. så fort någon andas bolagsskattesäkningar, sänkningar av ägarskatter, sänkta marginalskatter vänder sig han och hans parti till klasskampsretorik.

Detta är ännu ett exempel på att Sossarna inte har en fungerande analys av Sveriges framtida utmaningar och lösningarna på dem.

Inga kommentarer: