torsdag 24 januari 2013

Lögner behövs inte i försvaret för en human och öppen migrationspolitik


Frågan om migration är numera en av de mest diskuterade politiska frågorna. Det är också en av de mest polariserande. Från båda ”sidor” haglar anklagelser mot meningsmotståndarna. Min uppfattning är att Sverige – liksom idag - bör vara ett land med en öppen men kontrollerad invandring. Vi bör bevara vår nuvarande generösa arbetskraftinvandring och bör alltjämt ur ett humanistiskt perspektiv vara ett land med ett generös flyktingmottagande. Även om jag har rad synpunkter på hur systemet kan förbättras är jag för den grundläggande inriktningen på Svensk migrationspolitik. Det går samtidigt inte att förneka att svensk invandringspolitik resulterat i en rad samhällsproblem som vi inte bör blunda för, men min åsikt är att detta inte beror på invandringen som sådan utan på mottagandet och de svenska systemet för hur man hanterar problemen. Att det fram tills för några år sedan enbart gick att komma till Sverige som asylsökande samt att man då belades med arbetsförbud - i kombination med en generösa bidragspolitik - ligger i roten till problemet. Att människor kommer till Sverige från olika kulturer är däremot något som jag anser berikar Sverige. Däremot måste debatten föras på ett seriöst sätt med korrekta argument. Bara för att man brinner starkt för öppna gränser, alla människors lika värde o.s.v. går det inte att ljuga ihop fakta och argument som inte stämmer. Därför tycker jag dagens DN debatt av Tino Sanandaji (http://www.dn.se/debatt/oserios-debattbok-bakom-forslaget-om-fri-invandring) är ett positivt inslag i debatten. Jag har inte läst debattboken han refererar till och är inte i position att utvärdera vad som är och inte är sakmässigt korrekt. Jag är dock trygg i min argumentation för en generös arbetskrafts- och asylinvandring och tycker – liksom i alla andra debatter - att man bör hålla sig till sakmässigt korrekta påståenden. Klarar man inte av att försvara sin politik med hederliga argument ska man omvärdera sin ståndpunkt – allt annat kommer bara att alienera väljarna.

Inga kommentarer: