torsdag 24 januari 2013

Rätt att se över skyddet för de som drabbas av oseriösa byggare


Jag är sälland långsint, men det kommer dröja många år innan jag förlåter Villägarnas riksförbund för att de startade en massiv kampanj mot att alliansen inte sänkte boendeskatterna tillräckligt i samband med att vi avvecklade fastighetsskatten (som innebar 8 miljarder i uteblivna skatteintäkter). Gång på gång visar de dessutom visat att de är en utpräglad särintresserörelse som tar lite eller inget allmänintresse, t.ex. när de nu senast närmast dogmatiskt försvarar ränteavdragen trots hushållens oroväckande skuldsättning.
 
har de dock en viktig poäng, även om jag inte delar deras slutsats. Många konsumenter står maktlösa mot byggföretag som inte lever upp till sina åtaganden. Det är ingen slump att det finns TV-prg som byggfällan och fuskbyggarna. Personligen har jag många vänner och har pratat med tonvis med människor som haft problem med hantverkare vid renoveringar. Konsumentskyddet måste stärkas när man inte lever upp till sina kontraktsmässiga åtaganden. Villaägarna föreslår nu att man gör rättsprocesser billigare för att fler ska våga processa. Det är inte rätt lösning. För det första riskerar det att få motsatt effekt, d.v.s. att byggare blir snabbare med att hota med rättsprocesser och vanligt folk som inte är insatt i regelverket betalar i rädsla för vad en rättegång kan innebära. För det andra blir det svårmotiverat varför just en typ av civilrättsliga rättegångar ska subventioneras av staten. Istället måste lagen skärpas liksom granskningen av branschen. Branschens ”självreglering” är tyvärr så gott som fullständigt icke fungerande. T.ex. bör en granskningsnämnd tillsättas som kan utställa varningar och i förlängningen ge verksamhetsförbud mot att jobba i branschen för de aktörer som inte sköter sig.

 


Inga kommentarer: