torsdag 12 september 2013

Bra men kontroversiellt 3:12 förslag

Sverige bör ha förmånliga regler för att starta och driva företag, men idag har vi ett system som gör att anställda erbjuds "micro"-delägarskap och på så sätt radikalt sänkt sin skatt utan att vara just risktagande företagare. 

Utgångspunkten måste vara att alla betalar skatt efter samma system. Bara för att du jobbar på ett företag som organiserar sig på ett speciellt sätt ska du inte få lägre skatt. Det är orättvist och krånglar till marknaden. 

För att ta några exempel: 
1. Läkaren som jobbar för praktikertjänst och är micro-delägare utan att ta ekonomisk risk får nästan 100 tusen mindre i skatt än läkaren som jobbar på KI
2. Den som går från att vara senior manager till att vara partner på en revisionsfirma och därmed erbjuds micro-delägarskap utan att ta någon ekonomisk risk, sänker över natten sin skatt med flera hundra tusen.
3. IT konsulten som jobbar på en medelstor firma och erbjuds micro-delägarskap (utan att ta någon ekonomisk risk) får klart lägre skatt än motsvarande IT konsult på Ericsson som har samma lön, utbildning och kompetens.

Nu ändrar vi detta så att reglerna blir förmånligare för riktiga företagare (som alltså får skattesänkningar) och samtidigt täpper igen "skatteplaneringsluckan" som funnits genom att sätta en gräns vid att du måste ha minst 4% delägarskap i bolaget för att kunna betraktas som risktagande företagare (investerar du pengar i ett företag kommer du fortfarande kunna lyfta en utdelning på ca 13% av ditt kapital). 

Gör vi inte detta kommer regelverket successivt haverera. Utdelningen genom detta s.k. 3:12 regelverket har ökat med flera  hundra procent sedan 2006 då de nuvarande reglerna infördes. Bromsas inte utvecklingen kommer fler och fler företag organisera sig på samma sätt och skapa ett ohållbart regelsystem.

Förslaget är reviderat för att möta den kritik som tidigare funnits. Nu blir regelverket tydlig och transparent. Det ursprungliga förslaget hade ett inslag som drabbade företag med många anställda men små vinstmarginaler som jag varit kritisk mot, men som nu alltså är borttaget.

Jag tror att vi kan utgå från att  många företag kommer "splittras upp" för att kringgå det nya regelverket. Vi kommer dock följa utvecklingen och ytterligare ändra reglerna om så krävs. 

onsdag 11 september 2013

Jag kan halvera arbetslösheten - varför oppositionens kritik mot läget på arbetsmarknaden är larv

Arbetslösheten är nu uppe i 8,5%. Jag kan halvera den till årsskiftet! Hur? Återinför den gamla sjukskrivningen, a-kassereglerna, återinföra arbetsförbud för asylsökande och ge tillbaka alla de som tidigare hade en tidsbegränsad förtidspension sina tidigare bidrag.

Då skulle ungefär 200 tusen personer som nu är arbetssökande direkt återförflyttas till bidragssystemen och arbetslösheten glida ner till Europas lägsta. Skulle Sveriges ekonomi se bättre ut då och vara bättre rustad för framtiden? Det är absurt att påstå! Tvärtom skulle det vara förödande för Sverige.

Frågan är vad oppositionen skulle säga om regeringen gjorde just detta? Helt plötsligt skulle deras ENDA argument försvinna.

Alliansen har aktivt arbetat för att få fler människor att gå från att vara undangömd i bidragsstatistiken till att söka ett jobb. Knappt 200 tusen har gjort detta. Samtidigt har - trots den värsta globala krisen på snart 100 år - dock ännu fler, dryga 200 tusen personer, fått ett jobb.

Att arbetslösheten inte är helt oförändrad jämfört med 2006 beror på att Sveriges befolkning samtidigt ökat och fler invandrare nu söker jobb istället för socialbidrag. Detta är förklaringen till att arbetslösheten ökat - om än marginellt.

Skulle en revision av personer som fick förtidspension före de nya reglerna komma fram till att säg 100.000 har arbetsförmåga skulle arbetslösheten öka över en natt till 10%. Skulle det vara ett belägg för att Svensk ekonomi på samma sätt över en natt radikalt försämrades för att fler sökte jobb? Knappast!

Arbetslösheten är antalet personer som SÖKER jobb. Det är INTE andelen av befolkningen som inte har ett jobb! Genom att flytta människor mellan att söka jobb och t.ex. vara förtidspensionär kan man alltså artificiellt öka/minska arbetslösheten.

Vi har flyttat om i statistiken för att flytta människor närmare arbetsmarknaden efter devisen att det är bättre att vara arbetslös och söka jobb än att vara arbetslös och inte söka jobb, undangömd i statistiken som förtidspensionär. Söker du jobb är sannolikheten större att du får ett i framtiden än om du inte gör det!