måndag 21 juli 2014

Rasism är...rasism

Nu ska jag skriva något som tycks provocera svensk vänster något fruktansvärt: rasism innebär att tillskriva människor egenskaper och värdera deras människovärde baserat på hudfärg.

Om jag blir misshandlad enbart pga. att jag är etnisk "vit" svensk har jag således drabbats av rasism - en kollektiv bestraffning grundat på min hudfärg och/eller etnicitet. 

I samma sekund som vänstersocialistiska gräsrötter läser detta går dock säkringen för dem (den intellektuella internationella vänstern är däremot mer nyanserad). 

För den som inte är rätttroende socialist och anammat den vänsterfeministiska teorin om intersektionell analys, förefaller denna diskussion vara närmast absurd, men för vänstern är det på blodigt allvar.  Som "vit" anser de nämligen att jag inte KAN drabbas av rasism. Det påstås endast offer för den "strukturella rasismen" kunna göra. Endast när diskrimineringen sker på ett genomgripande sätt i hela samhället och att den då också samtidigt riktas mot minoriteter kan diskrimineringen ifråga legitimt klassas som rasism i deras värld.

Det finns flera skälen till att fullständigt avvisa detta tankesätt. Här är några: 

1. Den formella definitionen av rasism ligger i linje med min beskrivning. The Oxford dictionary erbjuder följande förklaring:

"The belief that all members of each race possess characteristics, abilities, or qualities specific to that race, especially so as to distinguish it as inferior or superior to another race or races"

I "modern" tappning uppstod rasism som ett motiv för att berättiga slaveri och imperialismen just för att andra raser inte ansågs vara "fullvärdiga" människor. Som företeelse sett går dock föraktet mot människor av annan etnicitet och hudfärg långt tillbaka i historien. Sannolikt ända tillbaka till mänsklighetens tillskapande. 

I dagens format är rasismen måhända mindre till sin omfattning, men icke desto mindre grundat på samma princip som tidigare: att  döma människor på basis av deras hudfärg och inte på deras karaktär och förmågor.

2. Deras synsätt är inte logiskt stringent. Om rasism är strukturellt förtryck baserat på hudfärg, vad är då förtryck baserat på hudfärg? Vad är den teoretiska grunden för rasism om inte det jag citerade ovan, det vill säga att döma människor på basis av deras hudfärg? Det är lite som att säga att solidaritet bara är solidaritet med en folkgrupp och att solidaritet mot en enskild person är...nått fundamentalt annorlunda. Tanken hänger inte samman.

3. Slutsatsen i punkt 2 sätter fingret på något ideologiska centralt för diskussionen: vänstern är kollektivistisk. Handlar det bara om en enskilda människor är kränkningar och brott aldrig särskilt relevanta. Bara när kränkningen är riktad mot ett kollektiv blir den intressant att bemöta för dem. Därför är just rasistiska kränkningar av mig som individ inte relevant för vänsterrörelsen. Vore jag däremot medlem av en minoritet som systematiskt kränks, ja då blir exakt samma brott plötsligt mångdubbelt värre. Individen, den enskilda människan är inte det centrala utan det strukturella maktförhållandet mellan grupper.

4. Slutsatsen i punkt 3 föranleder i sin tur en annan invändning mot det nya synsätt som gräsrotsvänstern har på rasism: lika viktigt som det är att identifiera de som diskrimineras är det att utnämna syndabockar. Det är genomgående för vänsterkollektivismen. 

Den socialistiska maktanalysen utgår alltid från att om någon diskrimineras  sker det tillförmån för någon annan. Denna annan måste krossas. Så är det med feminismen, det är inte bara kvinnor som diskrimineras, det är män som diskriminerar. Eller med marxismen, det är inte bara arbetarklassens lidande som ska adresseras utan nästan mer centralt är skuldbeläggandet av entrepenörer och företagare som skapar jobben (kapitalet). Det är inte bara "rasifierade" som diskrimineras, det är "vita" som diskriminerar.  

Helt plötsligt landar man i EXAKT samma utgångspunkt som där rasismen började: att vissa människor är på ett visst vis beroende på hudfärg/kön/socioekonomisk bakgrund. Individen existerar inte i en sådan tankevärld. Man ÄR sin hudfärg/kön/klass.

Vips så gick vänstern från att vilja adressera diskriminering av människor pga tillhörigheten till ett visst kollektiv till att skuldbelägga människor pga tillhörigheten till ett annat kollektiv. Det är EXAKT samma form av kollektivism som fascisterna och nationalsocialisterna i Sd. De senare skuldbelägger invandrare/invandrarkulturer, de förra "vita" (eller i vänsterfeminismens fall männen/manskulturen)

Det är sannolikt därför vi fått läsa i media om hur mp politiker kallat meningsmotståndare för "husnegrer", "moderaternas Arklöv", "rasförädare" osv.  Eller varför "vita" beskrivs i nedsättande ordalag. 

5. Det inbyggda behovet som vänstern har av att skuldbelägga föder ett hat som påvisar många likheter med nationalSOCIALISTERNA i Sd. De senare har sina unga arga män, de förra har i synnerhet unga arga kvinnor (men även män). Det våldsbejakande och hatiska är däremot identiskt till form (att extremvänstern är på frammarsch är dessutom tydligt). 

Slutligen försöker vänstern göra en poäng av att "omvänd rasism" förringar rasismen. Resonemanget är lika banalt som att stöld förringar mord. 

Strukturell rasism mot minoriteter är särskilt osmakligt och förkastligt i ett samhälle. Där instämmer jag fullt ut! 

Rasism innebär hat och fördomar mot människor som har en viss hudfärg. Att vissa grupper drabbats mycket värre än andra gör dock inte rasism berättigat mot de grupper som historiskt är förskonade. Varför skulle det vara så? Arvsynden?

Att svensk vänster inte kan acceptera detta måste tyda på att de har en dold hatisk agenda. Annars skulle de bara instämma i att hat riktat mot människor för deras mer eller mindre ofrivilliga kollektiva egenskaper alltid är vidrigt. Inte göra ett stort nummer av att debattera frågan. 

Rasism är...rasism

Nu ska jag skriva något som tycks provocera svensk vänster något fruktansvärt: rasism innebär att tillskriva människor egenskaper och värdera deras människovärde baserat på hudfärg.

Om jag blir misshandlad enbart pga. att jag är etnisk "vit" svensk har jag således drabbats av rasism - en kollektiv bestraffning grundat på min hudfärg och/eller etnicitet. 

I samma sekund som vänstersocialistiska gräsrötter läser detta går dock säkringen för dem (den intellektuella internationella vänstern är däremot mer nyanserad). 

För den som inte är rätttroende socialist och anammat den vänsterfeministiska teorin om intersektionell analys, förefaller denna diskussion vara närmast absurd, men för vänstern är det på blodigt allvar.  Som "vit" anser de nämligen att jag inte KAN drabbas av rasism. Det påstås endast offer för den "strukturella rasismen" kunna göra. Endast när diskrimineringen sker på ett genomgripande sätt i hela samhället och att den då också samtidigt riktas mot minoriteter kan diskrimineringen ifråga legitimt klassas som rasism i deras värld.

Det finns flera skälen till att fullständigt avvisa detta tankesätt. Här är några: 

1. Den formella definitionen av rasism ligger i linje med min beskrivning. The Oxford dictionary erbjuder följande förklaring:

"The belief that all members of each race possess characteristics, abilities, or qualities specific to that race, especially so as to distinguish it as inferior or superior to another race or races"

I "modern" tappning uppstod rasism som ett motiv för att berättiga slaveri och imperialismen just för att andra raser inte ansågs vara "fullvärdiga" människor. Som företeelse sett går dock föraktet mot människor av annan etnicitet och hudfärg långt tillbaka i historien. Sannolikt ända tillbaka till mänsklighetens tillskapande. 

I dagens format är rasismen måhända mindre till sin omfattning, men icke desto mindre grundat på samma princip som tidigare: att  döma människor på basis av deras hudfärg och inte på deras karaktär och förmågor.

2. Deras synsätt är inte logiskt stringent. Om rasism är strukturellt förtryck baserat på hudfärg, vad är då förtryck baserat på hudfärg? Vad är den teoretiska grunden för rasism om inte det jag citerade ovan, det vill säga att döma människor på basis av deras hudfärg? Det är lite som att säga att solidaritet bara är solidaritet med en folkgrupp och att solidaritet mot en enskild person är...nått fundamentalt annorlunda. Tanken hänger inte samman.

3. Slutsatsen i punkt 2 sätter fingret på något ideologiska centralt för diskussionen: vänstern är kollektivistisk. Handlar det bara om en enskilda människor är kränkningar och brott aldrig särskilt relevanta. Bara när kränkningen är riktad mot ett kollektiv blir den intressant att bemöta för dem. Därför är just rasistiska kränkningar av mig som individ inte relevant för vänsterrörelsen. Vore jag däremot medlem av en minoritet som systematiskt kränks, ja då blir exakt samma brott plötsligt mångdubbelt värre. Individen, den enskilda människan är inte det centrala utan det strukturella maktförhållandet mellan grupper.

4. Slutsatsen i punkt 3 föranleder i sin tur en annan invändning mot det nya synsätt som gräsrotsvänstern har på rasism: lika viktigt som det är att identifiera de som diskrimineras är det att utnämna syndabockar. Det är genomgående för vänsterkollektivismen. 

Den socialistiska maktanalysen utgår alltid från att om någon diskrimineras  sker det tillförmån för någon annan. Denna annan måste krossas. Så är det med feminismen, det är inte bara kvinnor som diskrimineras, det är män som diskriminerar. Eller med marxismen, det är inte bara arbetarklassens lidande som ska adresseras utan nästan mer centralt är skuldbeläggandet av entrepenörer och företagare som skapar jobben (kapitalet). Det är inte bara "rasifierade" som diskrimineras, det är "vita" som diskriminerar.  

Helt plötsligt landar man i EXAKT samma utgångspunkt som där rasismen började: att vissa människor är på ett visst vis beroende på hudfärg/kön/socioekonomisk bakgrund. Individen existerar inte i en sådan tankevärld. Man ÄR sin hudfärg/kön/klass.

Vips så gick vänstern från att vilja adressera diskriminering av människor pga tillhörigheten till ett visst kollektiv till att skuldbelägga människor pga tillhörigheten till ett annat kollektiv. Det är EXAKT samma form av kollektivism som fascisterna och nationalsocialisterna i Sd. De senare skuldbelägger invandrare/invandrarkulturer, de förra "vita" (eller i vänsterfeminismens fall männen/manskulturen)

Det är sannolikt därför vi fått läsa i media om hur mp politiker kallat meningsmotståndare för "husnegrer", "moderaternas Arklöv", "rasförädare" osv.  Eller varför "vita" beskrivs i nedsättande ordalag. 

5. Det inbyggda behovet som vänstern har av att skuldbelägga föder ett hat som påvisar många likheter med nationalSOCIALISTERNA i Sd. De senare har sina unga arga män, de förra har i synnerhet unga arga kvinnor (men även män). Det våldsbejakande och hatiska är däremot identiskt till form (att extremvänstern är på frammarsch är dessutom tydligt). 

Slutligen försöker vänstern göra en poäng av att "omvänd rasism" förringar rasismen. Resonemanget är lika banalt som att stöld förringar mord. 

Strukturell rasism mot minoriteter är särskilt osmakligt och förkastligt i ett samhälle. Där instämmer jag fullt ut! 

Rasism innebär hat och fördomar mot människor som har en viss hudfärg. Att vissa grupper drabbats mycket värre än andra gör dock inte rasism berättigat mot de grupper som historiskt är förskonade. Varför skulle det vara så? Arvsynden?

Att svensk vänster inte kan acceptera detta måste tyda på att de har en dold hatisk agenda. Annars skulle de bara instämma i att hat riktat mot människor för deras mer eller mindre ofrivilliga kollektiva egenskaper alltid är vidrigt. Inte göra ett stort nummer av att debattera frågan. 

söndag 20 juli 2014

The Ukraine crisis

Why In my opinion the pro-Russian separatists in Ukraine are guilty of shooting down the MH17 airline, why Putin should indirectly be blamed and why the west should answer by increasing sanctions.    


*Written in English because I wrote it in a social media discussion with a Russian friend*  

Since some time back I have on a regular basis been watching Russia Today (http://rt.com/on-air/rt-america-air/). There is no doubt that perspective is extremely different from mainstream western media. It is also very clear that it is pro the Putin regime. At the same time it is very professional and watching it you could easily confuse it with CNN, BBC, Al-Jazeera or any other international news channel. In the case of the crash of the MH17 flight over Ukraine the difference is more than clear. So, what to believe?

One should never blindly trust media, no matter who or from where it is broadcasted from. The political agenda, values and beliefs of the journalists and network will always be there to some degree and journalists are not all knowing and always fully initiated to perfectly analyze situations like the Ukraine crisis. So as always, collecting facts from both sides and making your own conclusion is necessary.

I my view it is completely clear that the separatists are responsible and that Putin has played a crucial role in the conflict. But true or not, this is really not the important point.

Anyhow, to why I think it´s clear that the separatists are guilty of shooting down the plane and that Putin is indirectly responsible.

There are to separate questions here:
A) Who shot down the plane? Given location and military capacity of different actors in the region it had to be Ukraine or the separatists (or theoretically Putin himself)

B) In the case it was not the Ukraine government which part did the Putin regime play?

Here is my arguments to the first issue:
1. The plane was clearly shot down I separatist controlled areas (since that’s where the plane wreck is)

2. Satellites have registered heat trails emerging from within separatist controlled areas moving toward the plan and disappearing at the same time as the plan was shot down. Clearly this is the missile shooting down the plane

3. The separatist leader Strelkov – as it is written in the article – bragged on social media that they had taken down a military plane at the same time MH17 was shot down. When he realized his mistake he deleted the post.

4. Separatists have hindered independent investigators to do there job. They have still not seen the crash site or the black box which is claimed to have been recovered.

5. Since the separatists does not control military airplanes it is irrational for the Ukraine government to attack any planes at all.

6. The Porosjenko government is fighting for the upholding of democracy, transparency and the upholding of human rights and the rule of law so Ukraine can be a part of the west. The separatists have the opposite agenda.   

7. Ukraine has the full backing of the west. Shooting down a commercial airline could potentially change everything to the separatists and Putins advantaged. Considering the not-to-impressive-greatness of the Ukraine military, smuggling in anti-ballistic missiles into separatist controlled areas and getting away with it is almost absurd. The Ukraine government of 2001 was led by the former Soviet politician Kuchma who, if in power, would have been a agent of Putin.

Here is my arguments to the second issue:
1. Yanukovych fled Kiev on the 21st of February this year. Less then 1 week after Putins army invaded Crimea. Putin first denied this but later admitted this actually being the case. Therefore Putin has proven that he has direct interests in undermining the Ukraine sovereignty and expanding the territory under his control.  

2. Putin has re-stipulated the pre Second World War principle that the invasion of countries is legitimate if he believes any Russian nationals is mistreated.

3. Putin has repeatedly claimed that Ukraine is not a legitimate country  and that it should be a part of his domains. He has thus both in practical and ideological matter show that he wants to undermine the Ukraine sovereignty and expanding the territory under his control.  

4. Putin has consequently supported separatists both politically and with military material.

5. This way of conduct from Putin is well documented in several other conflicts. Paying thugs and extreme nationalists to stir up uprising was done in Estonia and Latvia, in Moldova, in Georgia and now Ukraine with the explicit intention of creating a situation where he could legitimize intervention.

6. Putin has in almost every political action in his career shown that he despises democracy and the rule of law. That he considers the democratic world to be not his partners but his nemesis.

 
This said, I believe Putin is really upset it happened. It is accidents like this that will create problems for him and his plan. In the long run this can be the beginning of his fall.

Either he backs down and looses Ukraine which will tarnish his reputation as a tuff guy leader that wins his battles. Plus the fact that a Ukraine moving westwards and thus becoming a richer and nicer place to live in probably will create more legitimacy for the pro democracy movement I Russia.

Or he continuous on and gets more and more isolated with severe hits on Russian economy duo to sanctions creating big problems for him. A Putin without oil and gas money and without the access to the markets of west will be a not so popular Putin.

Let´s for the sake of argument imagine that the Ukraine government smuggled ABM:s into separatist controlled areas and shot down the plane in an extremely risky conspiracy to “frame” the separatists and Putin. Let´s furthermore assume the will succeed and that Russia will suffer from sanctions and isolation. In a moral sense it would be wrong that the real perpetrators got away, but it would not change the fact that it would still just be yet another of thousands of good reasons (valid for many years) for the Russian people to get rid of its public enemy number one: Vladimir Putin.

Putin is in almost every sense a Bond-like-arch-evil-dictator causing suffer and pain to the Russian people and the people of Ukraine. The thing that makes me most sad about this is that he seems to in some sense have regained the confidence of the Russian people buy playing nationalistic chords. Nevertheless in my view this is not actions of Russia, but actions of the dictator Putin.

 

tisdag 15 juli 2014

Den rasistiska vänstern

I en debatt på facebook blev jag häromdagen påhoppad för att jag upprördes över Hamas agerande i den senaste upptrappningen med Israel. Angreppet, som kom från ett av grön ungdoms språkrör (mp:s ungdomsförbund), uttryckte ett hatiskt budskap mot "vita" människor som ansågs inte förstå Palestiniernas utsatthet (för att se inlägget: https://twitter.com/fredrikschulte/status/488631088085204992). Som ni kan se av länken beskrev jag detta som rasism.

I debatten som därefter följde på twitter satte ett antal vänsterfeministiska twittrare igång att ifrågasätta huruvida "vita" alls kan utsättas för rasism. Som svar länkade jag till Oxford dictionaries definition (http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/racism) där (det uppenbara) tydligt framgår, dvs att rasism handlar om att tillskriva människor egenskaper och olika värde baserat på hudfärg. Därmed kan alla drabbas av rasism, dvs kollektiv bestraffning pga hudfärg.

Invändningen jag då mötes av var "du har ej tänkt på att d e vita män som haft makt över ordböcker etc & att d e därför definitionen ser ut så?"...

Iden att människor är på ett visst sätt bara för att de har en viss hudfärg är den mest vidriga moraliska uppfattning som finns. 

Den antyder att din personlighet och individualitet betyder 0 och att du är reducerad till vad du är född till. Till dina gener. Till sådant du omöjligt kan påverka själv.

Det är den intellektuella grunden för att motivera att människor med en viss hudfärg är sämre än andra. 

Det är kollektiv bestraffning! 

Ordet för att beskriva denna fruktansvärda tanke är och har alltid varit rasism. Om man nu vill att begreppet omdefinieras så att rasism ska betyda något annat, vad ska då denna vidrigaste av idéer kallas? 

Och varför vilja urvattna ett begrepp som i århundraden byggt upp en beskrivning av just det vidrigaste som finns? 

Det kan bara finnas två motiv till detta:

1. För att försöka bunta ihop rasism med åsikter som är demokratiskt legitima men som man inte tycker om. (Tex standard "logiken" från vänster att "du är inte socialist därför är du rasist"). Det är ohederligt och reducerande av faran i den verkliga rasismen som dessutom är på frammarsch.

2. Att dölja ens egna åsikters släktskap med rasism. I den socialistiska och vänsterfeministiska rörelsens fall är detta tydligt. Företrädare på alla nivåer för samma rörelser skuldbelägger (läs ägnar sig åt kollektiv bestraffning) numera dagligen människor pga hudfärg eller kön. De kallar människor med invandrarbakgrund som är liberala antirasister men meningsmotståndare för "husnegrer" eller tillskriver människor åsikter bara för att de är män, vita, heterosexuella osv. Det är samma typ av hat och kollektiv bestraffning som rasism. Hur man kan rikta hat mot människor för deras hudfärg eller sexuell läggning är obegripligt alldeles oavsett vem som är föremål för hatet. Gör man det dessutom med motivet att motverka diskriminering blir det en så uppenbar självmotsägelse och tankevurpa att det är tragikomiskt. 

Att det är så beror på det enkla faktum att socialismen, vänsterfeminismen, rasism och främlingsfientlighet i grunden bygger på samma grundläggande ide: kollektivism. 

Givetvis känns det fullständigt meningslöst att jag skrev detta blogginlägg eftersom någon intellektuellt grundad invändning inte kommer produceras av någon till vänster om mitten...

fredag 4 juli 2014

Vänsterkantring i Almedalen, tänker s ta ansvar?

Öppet brev från m politiker till s-valledaren Jan Larsson

Attacker mot demokratiska arrangemang, utbredd populism och en retorik som piskar upp en konfliktfylld politisk stämning som Sverige borde vuxit ifrån för länge sedan - svensk vänster har kantrat. En rätt alldaglig, vit heterosexuell medelålders riksdagsman som jag är sannolikt en helt ointressant samtalspartner för den nya vänstern, men nu måste s bekänna färg om de helt släppt sin tidigare ansvarskänsla.
Inför statsministerns tal igår fylldes kanten till Almedalsparken av Miljöpartister som sträckte upp plakat om att det var dags för revolution, en feministisk sådan. Tjugo minuter senare attackerar en miljöpartistisk riksdagskandidat arrangemanget.

Idag kommenterar Miljöpartiets partisekreterare händelsen med att han inte ser att kvinnan kan uteslutas. Ett parti som gör anspråk på regeringsmakten anser alltså inte att en attack på ett demokratiskt evenemang är ett hinder för att representera partiet. Detta sker dagen efter att Åsa Romson hållit ett tal där hon piskade upp hat mot män.

Händelsen inträffar efter en vår av framgång för partier som piskat upp konfliktfyllda politiska stämningar som jag och många med mig tidigare föreställt oss att vårt samhälle sedan länge mognat bort ifrån. Parallellt har vi kunnat läsa i media om flera uppmärksammade domar mot extremister.

Jan Larrson (S), du som är socialdemokraternas valledare. Du säger att Miljöpartiet är en naturlig samarbetspartner. Jag vill därför bjuda in dig på en kaffe för att diskutera den vänsterkantring hans parti gjort i synen på att ta ansvar. Han får själv välja tid och plats i Visby.

Självklart vore detta även aktuellt att diskutera med Miljöpartiet. Jag är däremot rädd för att en rätt alldaglig, vit, heterosexuell man som jag inte riktigt anses ha rätt hippfaktor för ett möte.
 
Fredrik Schulte(m),
Riksdagsledamothttps://www.facebook.com/#!/fredrik.schulte/posts/10152575868609740