lördag 27 december 2014

Därför är "Decemberuppgörelsen" det minst dåliga alternativet

"Decemberuppgörelsen" mellan Alliansen och regeringen var knappast optimal men det minst dåliga alternativet. Att just analysera konsekvenserna av alternativen är centralt för att förstå detta. Politik är en evigt pågående schackmatch, inte ett barslagsmål utan konsekvenser. 

Den överenskommelse som nu slutits mellan regeringen och Alliansen har väckt en hel del arga reaktioner på högerkanten. Hur kan moderaterna passivt acceptera socialism? 

Låt oss då påminnas om att att varje handling har konsekvenser. Det är lätt att säga att man kategoriskt ska bekämpa allt man inte gillar, men frågan är vad det får för effekter i steg 2. För 1 år sedan bröt de rödgröna och SD ut och stoppade en av beståndsdelarna i dåvarande Alliansregeringens budget. Detta fick han bittert ångra för 3 veckor sedan. Vi vet alla hur det är att göra något som känns bra nu men som man ångrar bittert imorgon. Alliansens agerande nu kommer givetvis att påverka förutsättningarna för framtiden.

Därför är det viktigt att man ser bortom oneliners som "ni stödjer socialism" och analyserar utfallet av alternativa ageranden.

Givet hur det politiska landskapet nu ser ut, dvs att inget block kommer få egen majoritet det närmaste åren kan jag övergripande se 5 olika scenarion (oavsett om det blir nyval eller ej) utöver de som nu utspelar sig:

1. Den finska modellen: en regering som (efter mer eller mindre politiskt kaos) styr från den absoluta mitten (oavsett om statsministern heter Stefan, Anna eller något annat).

2. Den Italienska modellen: totalt kaosartad situation med ständigt skiftande majoriteter (till exempel att  Alliansen och de rödgröna turas om att varannat år få igenom budget och regering 

3. Alliansen bildar nu direkt en "minoritet-minoritet" regering som SD inte fäller 

4. Alliansen vinner ett nyval och bildar en regering som SD inte fäller 

Scenario 1
I det fall ett misstroendevotum riktats mot Löfven eller nyval utlyses med utgången att det parlamentariska läget består, är det uppenbart att Sverige inte kan regeras under nuvarande premisser. Ett tänkbart utfall av detta är att tillräckligt många partier tvingas in mot mitten för att bilda eller i olika grad stödja en utpräglat mitten-regering som åtnjuter majoritetsstöd. Det absolut mest sannolika då är att Alliansen splittras, troligen genom att Jan Björklund ersätts av Birgitta Ohlsson. Detta vore en fullständig katastrof som sannolikt skulle återge S sitt forna maktmonopol. Strukturellt skulle det föra Sverige långt mer vänsterut än att Löfven får rimligt fria tyglar i 3 år. Att Alliansen förblir intakt är den i särklass viktigaste garanten mot vänsterpolitik i det långa loppet. 

En annan variant är att Alliansen tvingar S+MP styr med en politik strax till vänster om Alliansens budget. Fördelen här är att vi undviker skattehöjningar. Nackdelen är att Alliansen blir aktivt uppbundna i att nå överenskommelser över blockgränserna. Detta är kanske det värsta av alla scenariot för Alliansen genom att det placerar SD i rollen som den enda facto oppositionen. Det blir också svårt för Alliansen att leverera en trovärdig samhällskritik om man en dag gör upp med regeringen för att en annan leverera en tuff oppositionspolitik.

Scenario 2
Även om det hade varit sensationellt roligt att fälla Löfven i ett misstroendevotum och på nytt bilda en Alliansregering hade glädjen varit kortvarit. Till maj för att vara exakt, då SD hade fällt den nya regeringens vårproposition och Sverige pånytt dragits in i politisk kaos. Kanske hade Löfven då kommit tillbaka. Kanske hade det dröjt till i höst och att de rödgrönas budget antas för 2016. Detta hade varit det i särklass sämsta alternativet för Sverige. Det hade skadat tilltron till systemet och ökat spelutrymmet för SD något oerhört. M hade helt förlorat sin nyvunna glans av att vara ett ansvarstagande statsbärande parti. Italien vars politik präglas av detta är ett av de sämst fungerande länderna i Europa såväl politiskt som ekonomiskt. Endast populistiska partier och människor med rättshaveristiska tendenser (som inte kan tänka bortom "ska Alliansen släppa igenom socialism") skulle föredrar detta. 

Scenarion 3
Ett alternativ är att rikta ett misstroendevotum mot Löfven och sedan bilda en Alliansregering som inte fälls av SD. För att åstadkomma detta är det uppenbart att ett sådant drag kräver en distinkt positionsförflyttning i frågan om migrationspolitiken. Detta då SD klargjort att man avser fälla varje regering som inte tillmötesgår dem. Oavsett vad man tycker om detta vore det ett enormt svek mot vad vi sa i valrörelsen. Att bryta ett sådant förtroende kommer sent glömmas. Av principiella och taktiska skäl bör svenska folket i så fall få tycka till om detta. Då är det enda rimliga att framtvinga nyval och tydligt deklarera att detta är avsikten.  Därtill skulle en sådan regering bli otroligt kraftlös. I varje konfliktsfråga med de rödgröna skulle man tvingas ha aktivt stöd av SD. Detta är något helt annat än vad som gällde förra mandatperioden och skulle antingen slita sönder Alliansen eller framtvinga ett mer aktivt samarbete med SD. Det sannolika är att både och inträffar.  Inte minst hade en sådan regering haft ett extremt litet handlingsutrymme. Särskilt med tanke på att vårt valmanifest redan avverkats. Alliansen är i stort behov av att förnya sin politik och har visar sig vara ganska dåliga på detta i majoritet. Alliansen skulle högst sannolikt drabbas av fullständig politisk utmattning inför valet 2018. Vi är i behov av att förnya vår politik och har uppvisat tveksam förmåga till detta i majoritet. 

Denna metod att förhålla sig till invandrarkritiska populistpartier tycks dessutom ge dem ännu större spelyta. I Danmark är Dansk folkparti nu största parti i mätningarna trots år av att tillmötesgå deras politik. Jag inser att det finns gott om tyckare på högerkanten som inte vill lyssna till detta, men inse åtminstone att det är djupt tveksamt att säga en sak i valet och sedan göra något helt annorlunda. 

Scenario 4
Då kommer vi slutligen till valet att just framtvinga nyval, vinna över SVMP och bilda en regering som SD inte fäller. 

Jag skriver vinna över SVMP därför att det rimligen annars skulle krävas ett mer direkt samarbete med SD för att kunna bilda regering trots att Alliansen förlorar mot de rödgröna för andra gången på 6 månader. Det skulle svärta ned Alliansen något oerhört att förlora och fortsätta regera under samma förutsättningar som i scenario 3. 

Om Alliansen vinner? Till att börja med betraktar jag detta som ett mycket osannolikt scenario. Det sannolika utfallet av en valrörelse hade varit att M minskar ännu mer. I inledningen av den ordinarie valrörelsen var vi påväg under 20-strecket. Att vi landade på dryga 23% är sannolikt till stor del tack vare den enormt starka stöd som Fredrik Reinfeldt och Anders Borg har som personer. Vad som hänt sedan dess är att samma personer försvunnit och en ny ledning inte hunnit förankra ett eget personligt mandat. Det byggs inte på 3 månader.

Trots en höst av kaos har opinionen rört på sig mycket lite. Det är dags att förstå att svenska folket är trötta på oss. Vi har misslyckats och måste vinna förtroende på nytt. 

Alliansen i allmänhet och moderaterna i synnerhet är i behov av tid i opposition för att förnya sin politik. Tror man att detta kan göras på 3 månader och samtidigt behålla trovärdigheten som ett dugligt regerlingsalternativ så har man informationshanteringsproblem. Att vara dåligt förberedd och med en dåligt förankrad politik är alltså inte vägen till framgång här.

Därtill skulle Alliansen utöver att bli större än SVMP också behöva säkerställa att vår budget för 2016 går igenom, det vill säga säkra att SD inte fäller oss. Vi kan vara säker på att de rödgröna gör ALLT för att skjuta Alliansen i sank i detta läge. Genom att avisera en ompositionering före valet skulle svek-problemet i scenario 3 kunna kringgås.

Om vi bortser från själva sakfrågan, vad är det då som ska hända? Att flera SD väljare återgår till M? Antag att sensationella 4,2% kommer tillbaka. Det är vad som krävs för att spela jämt med vad de rödgröna fick i valet och nu har i opinionen. Därtill kan vi räkna med att F! tappar 2 av sina 3%. För att lyckas med att bli större än de rödgröna kommer det inte att räcka med SD-röster, vi måste locka tillbaka S och MP väljare som övergivit oss. Problemet är att dessa "mitten-väljare" lockas av MOTSATSEN till vad de före detta SD-väljarna lockas av. Och då har vi inte ens börjat diskutera själva sakfrågan. Vad är det som ska föreslås? Som hela Alliansen kan ställa upp på och som föranleder att SD inte fäller budgeten? Hägglunds utspel? SDs tillförordnade partiledare sa uttryckligen att "Detta förändrar inget". Problemet är återigen att Alliansen saknar svar här för att möta detta, inte minst förs inte migrationsdebatten på våra villkor. Detta är inga bra förutsättningar. Alls. Alliansen är helt enkelt inte redo att hantera situationen. Sannolikt hade valet dessutom handlat om just migrationsfrågan vilket otvetydigt gynnat SD (och sannolikt MP om Alliansen positionerar sig med en mer restriktiv linje). För att inte hamna i en omöjlig spagat att tillmötesgå såväl fd SD- som mittenväljare behövs andra svar och en annan spelplan. För detta behövs tid. Den sannolika utgången är alltså att SD ökar och de rödgröna befäster sin seger.

Dagens scenario
Kvar står alltså den uppgörelse som idag nåddes. Låt mig säga att jag inte tycker den är optimal. Att lägga ner min röst för att låta Löfven höja skatten känns inge vidare alls. Förhoppningsvis ska det inte behöva gå så. Att Alliansen lägger en gemensam budget för 2016 är långtifrån givet. Hur som helst hade problemet eventuellt kunnat hanteras genom att ändra propositionsordningen så att alla förslag ställd emot varandra samtidigt. Eller ännu bättre att SD inte förstört voteringsprocessen. I valrörelsen var Alliansen dessutom tydliga med budskapet att största block ska regera landet. Det var bla därför vi lade ner våra röster vid statsministervalet. 

Att få tillstånd långsiktiga spelregler för hur landet ska regeras i opposition är dessutom vad vi kämpat för i år. Det är trist nu när de rödgröna blir större men desto roligare om Alliansen blir största block 2018. Långsiktigt är detta tveklöst bäst. Inte minst tar det bort det enorma fokus på SD. 

Att säga att man inte kan bedriva oppositionspolitik under dessa förutsättningar är larv. En konstruktiv opposition handlar om att opinionsbilda för sina förslag, inte att torpedera allt annat. 

Summa summarum
De alternativa scenarion till den uppgörelse man nu slutit är väldigt dystra. För den som vill att Alliansen ska samarbeta med SD är givetvis svaret enklare. Detta är dock i min världen helt uteslutande. Då talar vi om att M skulle vara ett helt annat parti än vi är. Det går helt och fullt emot mina värderingar. Alla de som röstar på SD är inte rasister, men SD själva är det (hur man kan förneka det är häpnadsväckande). Om inte annat måste man rimligen förstå att det är omöjligt att få med hela Alliansen på detta. Då är det ärligt talat bättre att alla som har sådana åsikter helt enkelt ansluter sig till SD fult ut. 

Nu har Alliansen chansen att förnya sin politik i opposition, adressera migrationsfrågan på egna villkor och styra efter 2018 i det fall Alliansen blir större än de rödgröna. Sedan vill huvuddelen av svenska folket att politiken tar ansvar och fungerar.

14 kommentarer:

Frasse sa...

Grundläggande orsak till detta spektakel är Alliansens och Vänsterns totala oförmåga att på ett proffsigt sätt hantera migrationsfrågan. Det är ynkligt och naturligtvis klart underkänt beteende.
Med vänlig hälsning
Frasse

Unknown sa...

Du glömmer scenariot där SD får en del av kakan, eller där kommunismen får en större del av kakan, skall du analysera så gör det riktigt.

Olov sa...

Vilken römja. Som skrivet av en hysterisk folkpartist vilket ställer frågan, är Fredrik inte en folkpartist egentligen ?

Livs Farfar sa...

Men även Fru Batra har ju ett rasistiskt förflutet. Hon ansåg ju en gång att de som bor på landsbygden i t ex Afrika är dummare ände som bor i Stockholm.

Christoffer Rosell sa...

"Alla de som röstar på SD är inte rasister, men SD själva är det (hur man kan förneka det är häpnadsväckande)"

Det enda som är häpnadsväckande är att ni Sjuklöverpolitiker inte inser att eran egen politik är rasistisk. Jag tänker tex på arbetsmarknadspolitiken där invandrare genom olika incitament och på olika sätt främjas på bekostnad av svenskar (konkret exempel: instegsjobben).

Gör tankeexperimentet att SD föreslog att svenskar på liknande sätt ska främjas på arbetsmarknaden, på bekostnad av invandrare. Nog skulle alla då säga att det rasistiskt? Varför är inte då också motsatsen rasistiskt? Är (etniska) svenskar undantagna från rasism eller?

FN:s definition av rasism:
"Rasism är varje skillnad, undantag, inskränkning eller ***FÖRETRÄDE*** på grund av ras, hudfärg, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung, som har till syfte eller verkan att omintetgöra eller inskränka erkännandet, åtnjutandet eller utövandet, på lika villkor, av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden av det offentliga livet."

Rimligtvis borde den en moderat-liberal arbetsmarknadspolitik gå ut på att i möjligaste mån hålla staten borta från att bestämma vem som arbetsgivarna ska anställa?

Här är lite statistik som tyder på att vi inte lever i en meritokrati längre:
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/integration/manga-nya-jobb-gar-till-utlandsfodda_568664.html

Christoffer Rosell sa...

Sen finns det förstås också invandrare som har jobb på meriter, det motsäger ja inte. Det jag motsäger är att alla kallar SD för rasister, när alla andra partier för en rasistisk politik själva. Senaste exemplet var nu KDs förslag om att invandrare ska slippa betala skatt. Tänk om SD föreslog att svenskar ska slippa betala skatt? Varför är det senare värre än det förra?

Therese Nilsdotter sa...

Schulte: som fd väldigt besviken M väljare känner jag mig stolt för att jag röstade SD sista gången. Och kommer absolut att fortsätta rösta på landets enda demokratiska oppositionsparti!!!

Unknown sa...

Dagens partiledning har alltså, liksom även Stegö Chiló reflekterat över, bundit alla moderata riksdagsledamöter till 2022. Detta innebär att de förväntas lägga ner sina röster i allt som kostar pengar, d.v.s. alla beslut som inte innebär annat än att "riksdagen ger tillkänna". Vartill behövs riksdagen? Låt alla ledamöter skriva varsin fullmakt. Sen kan de åka hem.

Livs Farfar sa...

Moderaternas Store Ledare har i dansk press klart angett vad Moderatreans startegi är för att hantera immigrationsfrågan . Reinfelt har nämligen nyligen färdats i ett flygplan och då noterade han att det finns mycket skog i Sverige och där tänker Ledaren att överkottsfolket kan bo. Och vidare har han i dansk press meddelat att Ledaren ej anser Sverige tillhör svenskar, utan att det tillhör alla. Samma tanke som AFA, som ju anser att allt tillhör alla. Så egentligen får man väl nu bedöma att Moderatrena och extremvänstren enats om den konkreta politiken. Då blir det ju också litet dumt och elakt att inte trycka på samma knapp i riksdagen som vpk.

Unknown sa...

En sifoundersökning visar att 57% av väljarna vill samarbeta med SD. Du skriver att har man den åsikter bör man lämna partiet och gå över till SD. Menar du verkligen detta Fredrik Schulte? http://www.expressen.se/nyheter/manga-alliansvaljare-vill-ha-sd-samarbete/

oskar sa...

Vilken smörja. Alliansens mål måste vara att få igenom så mycket av borgerlig politik som möjligt. Givetvis borde Alliansen ha kastat ut ett köttben till SD i form av en uppstramad migrationspolitik (vi måste dit förr eller sensre i alla fall) och sen regerat Sverige.

Som det är nu gr man hellre ealk over och låter en socialistisk minoritet styra landet helt enligt egen smak. Allt för att man inte klarar av att tänka rationellt i migrationsfrågan.

2018 kommer Alliansen att vara betydligt mindre än idag - KD och FP åker ur Riksdagen och M kommer att tappa 1/3 av sina väljare, antingen till SD och / eller ett nytt, borgerligt, parti.

oskar sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Petter Appelqvist sa...

Alliansen skulle kunna regera med SD. En volym minskning med ca50% i mottagning måste i vilket fall som helst genomföras på lite sikt. Hur gärna vi än vill så bostadsbrist akut och omöjligt att bygga ikapp med nuvarande påfyllning. 280.000 unga står idag och väntar på att få någonstans att bo, vad säger ni till dem? Bo kvar hemma hos mamma och pappa tills ni blir trettio. Verkligheten kommer komma ikapp mycket snart! Moderaterna har kört huvudet i sanden länge nog.

P sa...

Om ni Moderater haft ryggrad att stå för er egen politik så hade SD:s framgångar bromsat in redan 2010.

Varför backade ni från de här förslagen:

http://mobil.dn.se/debatt/ta-medborgarskapet-fran-kriminella-invandrare/