tisdag 5 februari 2013

5 inlägg om försvarspolitik

Jag har varit med och fattat beslut om saker som många gånger varit moraliskt svåra och kontroversiella. Jag minns speciellt gången då vi för ganska många år sedan för att klara min kommuns ekonomi tvingades lägga ner "Dagcentralen" - en plats dit hemlösa kunde komma, få mat och ta en dusch. Det tyckte jag var jobbigt och förväntade mig tuff kritik. Ingen brydde sig. Däremot har jag de senaste dagarna fått kraftig kritik på sociala medier från människor jag aldrig träffat med anledning av mitt blogginlägg i torsdags där jag försvarade regeringens försvarspolitik (som riksdagen i princip beslutat om i konsensus) och gjorde en felaktig statistikreferens. Kraftig framförallt i bemärkelsen att tonläget var väldigt högt och motsatsen till trevlig, men också avseendes antalet kritiker. Samma sak brukar uppstå om man t.ex. tar Sveriges migrationspolitik i försvar. Jag har personligen väldigt svårt att se proportionerna i vad som engagerar här.

I varje fall ska jag nu med anledning av detta försöka reda ut några frågetecken i 4 inlägg utöver detta. Där ska jag redogöra för: 1. att jag gjorde fel i att referera till gammal statistik, 2) min syn på diskussionen om försvaret som särintresse och DNs agerande, 3) huruvida jag tycker som jag gör av karriärsskäl eller ej (vilket jag anklagats för), samt 4) min syn på hotbilden mot Sverige.

Sammanfattningsvis är det min åsikt att:
- försvaret är rimligt dimensionerat i förhållande till vår nuvarande säkerhetspolitiska situation och framtida hotbildsscenarion.
- vi samtidigt bör satsa mer på våra utlandstjänstgörande trupper.
- DN lade orden i munnen på Fredrik Reinfeldt
- försvaret är ett nationellt intresse
- men att det finns tydliga särintressen som nästan oavsett hur vår omvärld ser ut anser att försvaret har för lite resurser.

10 kommentarer:

Daniel Eriksson sa...

Då Fredrik vill jag ha svår på hur moderaterna ska kunna bygga ut försvaret i rimlig tid när det krävs 10-30 år och åtskilliga mdr kr för att nå en rimlig förmåga när man som allra bästa kan se 5 år in i framtiden hotmässigt vilket ni själva komit fram till då försvarsberedningen jobbar i de perspektiven.

Ge mig ett bra svar på den frågan så kommer ni tysta väldigt många kritiker.

Mopsi sa...

En bataljon om ca 1000 man kan fördröja en fiende på 5-10 km bredd och 20-30 km djup.

Någon sådan bataljon finns inte i Sverige. I Stockholms-området har Livbataljonen 260 man och 7.lätta bataljonen 160 man. Med den styrkan åtar jag mig att bevaka regeringskvarteren.

Det är klart att (M) ökat försvarskraften något genom Insatsorganisation 2014 (IO 14), men den är senarelagd till 2019. IO 14 beslöts av riksdagen 2009.

Tio år från beslut till genomförande.

Inget hot idag. Men det gäller att se hot 20 år före de inträffar.

David Lindberg sa...

Problemet är ju att både du och Statsministern redan fastställt att hotbilden är obefintlig, utan att avvakta försvarsberedningen. Att du får kritik för dåligt faktaunderbyggda slutsatser torde ske bland annat för att många som verkar i FM är djupt engagerade i sina uppgifter. De är dessutom redo att gå i elden med de vapen som politiker satt i händerna på dem. När politiker då bortser från risken för konflikter i framtiden och låtsas att materielförsörjningen inte är underfinansierad tar man det personligt. Jag försvarar INTE personangrepp. Men, vänligen, bunta inte ihop säkerhetspolitiskt engagerade med invandringsfientliga som du gör i ett av dina inlägg. Det är under allas värdighet. Med vänlig hälsning. Man och officer.

Corse sa...

Fredrik, genom din synnerligen dåligt underbyggda kommentar och likaledes medföljande argumentation, är jag nu helt säker på att M inte kommer att få min röst 2014. Tacka vet jag de gamla moderaterna när det gäller försvarspolitik!

Charlie Spartan sa...

Fredrik Vad anser du om den stora skillnad som finns mellan Finlands stora försvar och vårt Svenska, är vår analys av tänkbar hotbild den rätta när Finland uppenbarligen ser en betydlig större hotbild än vi?

Finlands analys är att en militär konflikt i framtiden är låg men kan inte uteslutas, därför så ligger deras försvar på en betydligt högre nivå är vårt försvar.

Kan en militär konflikt uteslutas för oss eller finns den även om den är låg, kvar även i vår bedömning.

Vårt framtida försvar är inget försvar, 2 brigader och ett fredsbaserad Marin och flygvapen är inget försvar som kan hävda sig på fler än en plats. Enligt tidigare bedömningar så krävs det minst 10 brigader och ett krigsorganiserat flygvapen och marin. Då finns möjligheten att hävda oss i flera riktningar samtidigt.

Unknown sa...

Hej Fredrik.
Jag vill först och främst säga att jag tycker det är jätteroligt att se att ännu en politiker lägger krut i den försvarspolitiska debatten. Det är idag en värld en stor del av den svenska befolkningen inte, pga många orsaker, tagit till sig.
Jag satt här ikväll och läste ett inlägg skrivet utav Wiseman på hans blogg och min högsta önskan i detta nu är att du har möjlighet att göra detsamma. Texten den mycket kunniga Wiseman författat, och vilken den absoluta majoriteten som på heltid idag jobbar med dessa frågor skulle kunna ställa sig bakom, går under överskriften "Replik till ett försvarstal i fem akter".
Det jag nu ber dig om är att ta en taktiskt paus från försvarspolitiken i 7 dagar av flera anledningar.
1. Du får tid att begrunda sakliga fakta samt på ett adekvat sätt källkritiskt granska dessa innan publicering av nya åsikter.
2. Du får chansen att lugna ned denna debatt vilken lätt går överstyr då det i den försvarspolitiska världen finns många överentusiastiska debattörer.
3. Du får tiden att på egen hand knyta kontakter, och nyttja dessa på bästa sätt att lära av för din yrkesutövning inom den försvarspolitiska arenan.
Återigen; kul att du intresserat dig. Jag anser att du sitter på lite för lite kunskap och förståelse inom ämnet för tillfället, men alla processer startar någonstans.

GMY

Axelsson Fredrik

Magnus Redin sa...

Goda råd Fredrik A.

Det är nog en intressant upplevelse att ha gjort sig själv till åskledare för besvikelsen över den nya moderata försvarspolitiken.

Swemyth sa...

Jag håller med föregående talare Fredrik Axelsson.

Ta en liten "timeout" i din debatt. För din egen del. Det hela riskerar att bli väldigt pinsamt. Hänvisa isåfall till ditt partis försvarspolitiska program (eller dylikt).

Håller med om att det det är intressant och trevligt med debatt, men som politiker måste man nog ibland LYSSNA och inte ensidigt TALA OM FÖR folket vad som gäller.

De som läser dina blogginlägg är ju mer eller mindre experter på det här.

Även om DU inte ser ett militärt hot mot vårt land, så kanske vissa försvarsanalytiker vet bättre. Och att vi har det försvar vi har beror nog inte på vad försvarsanalytikerna säger, utan det är vad riksdagen anses är tillräckligt. Men tydligen så har ju vissa delar av riksdagen INGEN verklighetsförankring i sin uppfattning om Försvarsmaktens förmåga att lösa sin uppgift.Unknown sa...

Hm det är ju ganska "safe" att stänga ner typ "Dagcentralen" eftersom de troligen ej röstar eller har tid att säga emot.
Men att röra vid försvaret är ju som sagt en annan sak, de har tid att klaga och röstar.....

Sommarfararen sa...

Det är under min värdighet att överhuvudtaget diskutera med "Schulten" - han är på ren svenska "helt dum i huvudet".