torsdag 7 februari 2013

Jag är inte sämre än att jag kan erkänna när jag haft fel

Jag är inte sämre än att jag kan erkänna när jag haft fel och efter en hel del eftertanke på egen hand, brev och samtal (i synnerhet min barndomsvän Wilhelm som är nyligen hemkommen från Afghanistan) har jag kommit till slutsatsen att jag begått tre misstag som jag vill be om ursäkt för: 1. Som jag redan konstaterat var min statistikreferens felaktig och byggde på gamla siffror. Jag tyckte inte det var värre än att jag konstaterade detta och sedan gick vidare i diskussionen, men jag inser att det skapar upprördhet när politiker begår liknande misstag. Jag har själv i vissa sammanhang blivit frustrerad när andra politiker gjort snarlika feltramp och det är rimligt att jag ställer samma krav på mig själv. Även om den politiska debatten på nätet generellt inte ställer samma krav på faktagranskning som i traditionella medier måste jag som riksdagsledamot ta fullt ansvar för vad jag skriver. 2. Även om jag i sak tycker som jag gör i försvarsfrågorna - insatsförsvar istället för invasionsförsvar, att FM är rimligt dimensionerat, att hotbilden och utvecklingen i Ryssland inte föranleder upprustning osv - har jag uttryckt samma åsikter på ett kanske onödigt provocerande sätt. Replikerna har knappast varit på annat tema, men jag bör ha förhållit mig till frågan på ett mer ödmjukt sätt. Som sagt, jag är inte moderat av det äldre snittet som tycker att försvaret har en särställning bland svenska myndigheter. Ser ni mig uttala mig om försvarspolitik i framtiden kommer de som kritiserat mig nu sannolikt bli lika upprörda på mina åsikter även nästa gång - däremot ska ni inte behöva bli provocerade av framförandet. 3. Sist men inte minst: det var fel av mig att påstå att DN skulle lagt orden i munnen på Fredrik Reinfeldt. Även om inga nyhetscitat på honom sägandes just detta publicerats var jag inte närvarande vid pressträffen ifråga och det var fel av mig att påstå motsatsen baserat på hörsägen och gamla erfarenheter av tveksam rubriksättning.

8 kommentarer:

Daniel Eriksson sa...

Mycket bra Fredrik

Låt oss nu ha en saklig debatt i försvarsfrågan.

Kapitalist sa...

Schulte är en socialistisk moderat. Nattväktarstaten, alltså de samhällsuppgifter som kräver våld för att utföras och som idag kostar 2% av BNP, vill han i det närmaste avskaffa. Istället ska hans socialistiska moderata stat, som kostar ca 50% av BNP, använda statsvåld mot alla aspekter av alla människors privatliv. Bara så kan ideologilösa broilers girigt berika sig själva på sina livstidskarriärer som politiker.

Att riksdagsledamöter inte vet nånting alls om vad de sysslar med, är ingen nyhet. Riksdagen dikterar över 100 000 000 kronor i timmen dygnet runt året om bara i form av sin kontantutbetalda statsbudget.

Unknown sa...

Det är fortfarande meningslöst att rösta på Nya Moderaterna om man önskar en stabil och trovärdig försvarsförmåga. Dessutom mörklägger regeringen Reinfeldt hur usel vår försvarsförmåga är.

Expo sa...

Det är inte för att du inte är moderat av det äldre snittet som du inte tycker att försvaret har en särställning bland svenska myndigheter. Det är för att du är så okunnig så att du tror att det är en fråga om tycke och smak.
Försvaret HAR en särställning bland svenska myndigheter. Ingen annan myndighet kan beordra sin personal att riskera sina liv i syfte att ge tyngd åt Sveriges utrikespolitik.

J.K Nilsson sa...

Inte är det provocerande att diskutera tilldelande av resurser utifrån ett bedömt behov. Det som blir provocerande är när man påstår att de två går ihop när de uppenbart inte gör det. Dessutom bör man vara en smula mindre rigid i hur man mallar ihop dessa två begrepp när man de facto har att göra med en myndighet som har rätt att beordra ut sin personal till livshotande situationer.

Kan den svenska Försvarsmakten neka en politiskt beslutad insats om man inser att den kommer att leda till katastrofala förlustsiffror hos truppen? Gäller svensk arbetsskyddslag för en patrull i Afghanistan?

Du är förvisso inte ensam i att anse att utvecklingen i Ryssland inte utgör ett skäl till att stärka den svenska försvarsförmågan men det vore intressant att få ta del av den analys som ligger till grund för det bedömandet. Själv tror jag på diskussion, det kan ju finnas en möjlighet att jag har fel men jag har höga krav på att bli övertygad.

J.K Nilsson

Charlie Spartan sa...

Anser att du är en mycket stark person som när du gjort ett misstag kan erkänna sitt felsteg, Mycket bra och med det kan vi alla ta lärdom och gå vidare i debatten.

Ett samhälle har enligt mig två nyckel områden som är otroligt viktigt för att samhället ska fungera.

1. Inre säkerhet och rättsväsendet. Fungerar inte detta så upplever medborgarna orättvisa och tilliten till samhället bryts ner!

2. Yttre säkerhet. garanterar att ingen annan än vi själva styr vårt land, vi har ett skydd mot yttre påverkan av annan stat i form av uttalade och outtalade hot.

Båda dessa områden har ett allmän intresse, alla vill uppleva att de lever i ett säkert land och att samhället står upp i sin roll som beskyddare av den enskildas rätt.

Tyvärr har vi idag brister inom båda områdena.

med3s sa...

Starkt Schulte! Önskar att fler i din bransch hade mod att erkänna sina misstag!

med3s sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.