söndag 9 mars 2014

Därför sänker vi studieBIDRAGET

Jag har under söndagen svarat på en rad mail med frågor om varför vi föreslår att studiebidraget ska sänkas (studiemedlet totalt sätt höjs dock genom högre studielån). Som jag skrivit tidigare handlar det inte om att vi vill jävlas med studenter, utan det är en del av en större helhet byggd på tre steg:

1) Det som enligt min och moderaternas uppfattning är den mest prioriterade saken för nästa år är att göra grundskolan 10 årig och införa fler undervisningstimmar i matematik. Resultaten i den Svenska skolan försämre trots att vi har get skolan mer pengar och fått den att fokusera mer på kunskap. Jämfört med övriga västvärlden börjar svenska elever skolan sent, vid 6-7 års ålder mot 5-6 år i övriga Europa världen. Det är en viktig förklaring till att vi halkar efter omvärlden. Att göra detta kostar 9 miljarder kronor och är en nödvändig framtidsinvestering.

2. Under de senaste åren när världsekonomin drabbats av den värsta krisen sedan andra världskriget, har Sverige tack vare att vi har EU:s starkaste statsfinanser kunnat spendera pengar på att hålla igång ekonomin. När andra tvingats spara har vi kunnat stimulera ekonomin vilket gjort att Sverige klarat krisen bättre än alla andra EU-länder. Nu börjar läget i världsekonomin blir bättre. Det innebär också att vi måste slå om och spara för ha resurser att tackla nästa gång det blir lågkonjunktur (så att vi inte drabbas då som Grekland gjort nu). Det innebär att varje satsning måste finansieras, dvs. för varje krona som vi vill satsa på t.ex. välfärden måste vi spara en krona på något annat eller höja skatterna.

3. För att kunna betala ovanstående satsning som jag redogjorde för i punkt 1 och samtidigt klara av att spara pengar som jag förklarade i punkt 2 föreslår vi en blandning av skattehöjningar och besparingar. Att göra detta är en svår avvägning. Höjer vi skatterna på sådant som skadar ekonomin kommer färre människor att få jobb och det hela kan sluta med att vi får in ännu mindre pengar. Då kan vi varken satsa på skolan ELLER spara pengar för att tackla nästa kris. En av besparingarna är att vi sänker studiebidraget med 300 kr i månaden. Det är jättetråkigt, men man måste komma ihåg att alla besparingar som vi gör kommer att drabba någon. Det finns inga pengar man kan ta utan att det finns någon som tycker att det är dåligt. Av alla förslag vi diskuterat tycker vi minskat studiebidrag är mest rimlig av av följande skäl:

A) Under 8 år sedan Moderaterna kom till makten har vi sänkt skatten för de som arbetar (utan att välfärden drabbats). I genomsnitt har alla som jobbar fått 1500 kr mer i månaden. Då är det också rimligt - när samhället behöver satsa på skolan - att den som utbildar sig, får ett bra jobb och nu tjänar mer pengar också tar ett större ekonomiskt ansvar för sin utbildning. Jobbar man extra behöver man inte ens ta extra lån tack vare skattesänkningen som vi gjorde nu i år.

B) Studenterna har fått kraftigt förbättrad ekonomi de senaste åren. Studielånen har höjts och gränsen för hur mycket pengar du kan tjäna samtidigt som du går på studiebidrag har höjts kraftigt.

C) Vi kan enkelt kompenserar studenterna genom att höja studielånet. Det gör vi nu med 1300 kr per månad. På så sätt så kan alltså en student få 1000 kr MER i månaden med vårt förslag om han eller hon vill. Om man vill ha exakt samma levnadsstandard som i dag och alltså tar 300 kr mer i studielån så blir det som mest 300 kr i månaden under 9 månader i 6 år (längre får man inte ha studiemedel). Det är som mest 16.200 kr under studietiden. Enbart tack vare de skattesänkningar som vi gjort kan man betala tillbaka det på mindre än ett år när man väl får ett jobb.
D) Det är inte rimligt att vi sparar på välfärden, på vården, på gamla och svaga o.s.v. för att betala denna satsning. Någonstans måste pengarna komma från och givet ovanstående är detta rimligt.Inga kommentarer: